4 loại phân bón không cần khảo nghiệm theo Nghị định 84/2019-NĐ-CP?

Nghị định số 84/2019/NĐ-CP Quy định về quản lý phân bón, do Chính phủ ban hành bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2019. Trong nghị định về khảo nghiệm phân bón đã quy định chi tiết thủ tục hành chính và danh mục các loại phân bón không phải tiến hành khảo nghiệm.

Phân bón phải được khảo nghiệm trước khi được công nhận lưu hành. Cụ thể, tại khoản 2 Điều 39 Luật trồng trọt 2018 quy định rõ những loại phân bón không phải khảo nghiệm bao gồm:

04 loại phân bón không phải làm khảo nghiệm

1. Phân bón hữu cơ

Phân bón hữu cơ là sản phẩm phân bón sử dụng để bón rễ. Có thành phần chỉ là chất hữu cơ tự nhiên, đáp ứng chỉ tiêu chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

4-loai-phan-bon-khong-phai-khao-nghiem-theo-nghi-dinh-84Phân bón hữu cơ thuộc loại phân bón không phải khảo nghiệm

2. Phân bón vô cơ đơn

Sử dụng để bón rễ có thành phần chỉ chứa đạm (N) hoặc lân (P) hoặc kali (K); đáp ứng chỉ tiêu chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

3. Phân bón vô cơ phức hợp

Loại phân bón này sử dụng để bón rễ. Trong thành phần chỉ chứa các nguyên tố dinh dưỡng đạm (N), lân (P), kali (K) được liên kết với nhau bằng các liên kết hóa học; đáp ứng chỉ tiêu chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

4. Phân bón được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền công nhận là tiến bộ kỹ thuật.

4-loai-phan-bon-khong-phai-khao-nghiem-theo-nghi-dinh-84Phân bón vô cơ

Điều 39: Yêu cầu về khảo nghiệm phân bón

  • Phân bón phải được khảo nghiệm trước khi được công nhận lưu hành. Trừ 04 loại phân bón quy định trên.
  • Phân bón được khảo nghiệm cả diện rộng và diện hẹp; khảo nghiệm diện rộng chỉ được tiến hành sau khi kết thúc khảo nghiệm diện hẹp.
  • Việc khảo nghiệm phân bón thực hiện theo tiêu chuẩn quốc gia do tổ chức được công nhận đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm.
  • Lượng phân bón được sản xuất, nhập khẩu để khảo nghiệm được xác định dựa trên liều lượng bón cho từng loại cây trồng và diện tích khảo nghiệm thực tế theo tiêu chuẩn quốc gia về khảo nghiệm phân bón.

Khảo nghiệm phân bón thực hiện theo Tiêu chuẩn quốc gia về khảo nghiệm phân bón. Do tổ chức được công nhận đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm theo khoản 4 Điều 39 Luật Trồng trọt.

Tải về Nghị định 84/2019/NĐ-CP Quy định về quản lý phân bón download

Tin tức liên quan

0901981789