8 nguyên tắc quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn GMP

Để thực hành tốt GMP các doanh nghiệp cần giữ đủ 8 nguyên tắc của Quản lý chất lượng và giữ đúng triết lý “làm đúng ngay từ đầu là chất lượng nhất, tiết kiệm nhất”.

Tiêu chuẩn GMP là gì?

GMP là viết tắc của cụm từ Good Manufacturing Practices được hiểu là Tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt. Là hệ thống quy định chung hoặc những hướng dẫn đảm bảo nhà sản xuất luôn làm ra sản phẩm đạt chất lượng đăng ký và đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn cho người sử dụng.

GMP là một phần cơ bản trong hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, là một trong các điều kiện tiên quyết cho việc phát triển hệ thống HACCP, ISO 22000 và các tiêu chuẩn hệ thống quản lý an toàn thực phẩm khác.

8-nguyen-tac-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-gmp

Mục đích áp dụng tiêu chuẩn GMP

Giúp doanh nghiệp, sản xuất, gia công, đóng gói thực phẩm, dược phẩm, thiết bị y tế,… có thể thiết kế, xây dựng, lắp đặt thiết bị, nhà xưởng đảm bảo điều kiện về kỹ thuật và quản lý, nhằm sản xuất được sản phẩm có chất lượng, đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của các thị trường trong và ngoài nước.

Đối tượng áp dụng

Tiêu chuẩn GMP áp dụng được trong các lĩnh vực sản xuất, chế biến các sản phẩm yêu cầu điều kiện vệ sinh cao như:

  • Thực phẩm
  • Dược phẩm
  • Mỹ phẩm
  • Thiết bị y tế
  • Trong lĩnh vực thực phẩm, nhà hàng, khách sạn cũng rất thích hợp cho việc áp dụng tiêu chuẩn GMP.

Tại Việt Nam, theo Quyết định của Bộ Y tế, tiêu chuẩn GMP là tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng đối với tất cả các cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm.

Xem thêm: Quy trình chứng nhận tiêu chuẩn GMP

8 nguyên tắc quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn GMP

Nguyên tắc 1: Định hướng vào Khách hàng

Nguyên tắc 2: Vai trò của lãnh đạo

Nguyên tắc 3: Sự tham gia của mọi người

Nguyên tắc 4: Tiếp cận theo quá trình

Nguyên tắc 5: Xậy dựng phương pháp hệ thống

Nguyên tắc 6: Cải tiến liên tục

Nguyên tắc 7: Quyết định dựa trên các sự kiện

Nguyên tắc 8: Hợp tác cùng có lợi với nhà cung ứng

Tin tức liên quan

0901981789