Tư vấn chứng nhận ISO 9001:2015

Chứng nhận ISO 9001:2015 hay chứng chỉ ISO 9001:2015 là chứng nhận hệ thống quản lý về chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Chứng nhận ISO 9001:2015 là bằng chứng giúp doanh nghiệp (DN) thể hiện việc có một hệ thống quản lý hiệu quả; quản lý được chất lượng sản phẩm. Chứng nhận ISO 9001 giúp nâng cao hình ảnh DN trong mắt khách hàng.

cap-chung-nhan-iso-9001-2015Cấp chứng nhận ISO 9001:2015

8 bước cấp chứng nhận ISO 9001:2015

Bước 1: Bổ nhiệm và chỉ định nhóm người sẽ xây dựng và triển khai ISO

Lãnh đạo công ty cần quyết định lựa chọn, chỉ định một số nhân sự chủ chốt của các bộ phận để tạo thành nhóm nhân sự để triển khai xây dựng và áp dụng ISO.

Bước 2: Xây dựng kế hoạch thực hiện

Để áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001. Trước tiên cần phân tích và xác định được các điều khoản của tiêu chuẩn ISO. Sau đó xem xét sư đáp ứng các điều khoản đó của tổ chức so với yêu cầu trong tiêu chuẩn. Sau khi tiến hành phân tích, ban ISO sẽ lên kế hoạch lập thực hiện chi tiết.

Bước 3: Thông báo trong nội bộ tổ chức

Đây là một thông tin quan trọng quyết định mọi hoạt động sản xuất kinh doanh sắp tới. Vì vậy, cần phải thông báo cho tất cả các nhân viên trong DN được biết. Chuẩn bị cho kế hoạch áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015.

Tin tham khảo thêm:

cap-chung-nhan-iso-9001-2015ISO 9001 là bằng chứng chứng minh DN đã có hệ thống quản lý chất lượng đạt yêu cầu

Bước 4:Xây dựng và thiết lập các quy trình/hướng dẫn và biểu mẫu

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đòi hỏi phải có hệ thống tài liệu, quy trình bắt buộc phải thiết lập theo các yêu cầu trong tiêu chuẩn. Ngoài ra để đảm bảo thiết lập được một hệ thống quản lý chất lượng ổn định thì với mỗi công đoạn sản xuất, kinh doanh, DN cần thiết lập các quy trình và hướng dẫn chuẩn hóa.

Bước 5: Thực hiện và vận hành theo hệ thống quản lý chất lượng đã thiết lập

Đưa những quy trình tác nghiệp vào hệ thống tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 vào áp dụng trong những phòng ban/bộ phận có liên quan của tổ chức. Trong bước này, lãnh đạo của DN và đội ngủ nhân viên phải được thông báo về những quy trình làm việc mới hoặc những thay đổi chính thức trong hoạt động vận hành sản xuất/kinh doanh theo tiêu chuẩn ISO 9001

Bước 6: Đánh giá, giám sát nội bộ quy trình áp dụng ISO 9001

ISO 9001 yêu cầu DN phải định kỳ đánh giá hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 để đảm bảo hệ thống được duy trì, vận hành ổn định. Kỹ năng đánh giá nội bộ là một trong những kỹ năng cần thiết và hữu ích cho các cán bộ quản lý cấp trung để có thể tự kiểm tra, đánh giá chéo hiệu quả các hoạt động trong nội bộ DN.

Bước 7: Đăng ký và chứng nhận ISO 9001

Khi DN đã xây dựng, áp dụng và vận hành được hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001; thì cần tìm đến tổ chức chứng nhận hợp pháp để làm các thủ tục đăng ký chứng nhận. Sau đó tổ chức chứng nhận sẽ cử đoàn chuyên gia có năng lực và kinh nghiệm đến tại DN để đánh giá; thẩm định tính phù hợp của hệ thống QLCL đã thiết lập so với các yêu cầu trong tiêu chuẩn.

Chứng nhận ISO 9001 sẽ là một lợi thế cạnh tranh và nâng cao thương hiệu, hình ảnh rất lớn.

Bước 8: Duy trì chứng nhận ISO 9001

Nhiều DN đã sai lầm khi nghĩ rằng chỉ cần có chứng chỉ chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 đã là bước cuối cùng của công việc xây dựng và áp dụng chứng nhận ISO 9001. Tuy nhiên, việc duy trì được hệ thống quản lý chất lượng đó cũng quan trọng, khó khăn không kém.

Do đó, DN cần được đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 của mình được vận hành xuyên suốt trong hoạt động hằng ngày của tổ chức để đảm bảo tính ổn định của hệ thống và tao ra cơ hôi cải tiến; nâng cao chất lượng sản phẩm.

cap-chung-nhan-iso-9001-2015

Giấy chứng nhận ISO 9001:2015

Giấy chứng nhận ISO 9001 là kết quả đánh giá là bằng chứng chứng minh DN đã có hệ thống quản lý chất lượng đạt yêu cầu.

Sau khi Tổ chức chứng nhận thực hiện đánh giá và xác nhận hệ thống của DN phù hợp.
Doanh nghiệp sẽ được tổ chức chứng nhận cấp 01 giấy chứng nhận có các nội dung sau:

1./ Tên của Tổ chức cấp chứng nhận
2./ Thông tin doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận.
3./ Tiêu chuẩn chứng nhận.
4./ Phạm vi chứng nhận (lĩnh vực của doanh nghiệp).
5./ Mã số chứng nhận; Ngày cấp chứng nhận; Ngày hết hạn.
6./ Dấu chứng nhận.
7./ Các thông tin khác cần thiết

Giấy chứng nhận sẽ có hiệu lực trong vòng 03 năm. Thời hạn giám sát 12 tháng/lần.

Hơn 8 năm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn và chứng nhận, không chỉ vì sự phát triển bền vững cho DN, mà còn giúp người tiêu dùng sử dụng được những sản phẩm an toàn & chất lượng. Giúp các cơ quan chức năng liên quan dễ dàng quản lý hàng hóa lưu thông trên thị trường. Mọi khó khăn cần tư vấn, giải đáp về cấp chứng nhận ISO 9001:2015 xin liên hệ ngay với Chất Lượng Việt theo số Hotline 0901.981.789 để được hỗ trợ kịp thời.

Tin tức liên quan

0901981789