Chất Lượng Việt tham gia lớp tập huấn ToT về tư vấn Chương trình OCOP tại miền Trung

Lớp tập huấn ToT cho cán bộ quản lý, tư vấn Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) các cấp tại miền Trung diễn ra trong hai ngày từ 30/11 đến hết ngày 01/12/2023 tại Khách sạn Gemma – 183 Võ Văn Kiệt, Sơn Trà, Đà Nẵng. Chương trình được tổ chức bởi Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương phối hợp với Trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm thực hiện.

Hơn 160 đại biểu là các cán bộ, công chức các cấp đang phụ trách Chương trình OCOP và các chủ thể sản xuất như hợp tác xã, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất… ở 19 tỉnh miền Trung tham gia lớp tập huấn.

Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo Chất lượng Việt rất vinh dự được tham gia Lớp tập huấn ToT cho cán bộ quản lý, tư vấn Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) các cấp tại miền Trung lần này.

Ban hành tại Quyết định số: 919/QĐ-TTg ngày 01/08/2022. Chương trình OCOP là chương trình trọng tâm phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát huy nội lực và gia tăng giá trị: là giải pháp và nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới; xây dựng Nông thôn mới đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được báo cáo viên của Văn phòng điều phối nông thôn mới, các cán bộ quản lý Chương trình OCOP cấp tỉnh giới thiệu tổng quát về chương trình OCOP; quy trình thực hiện đánh giá, phân hạng OCOP hiện nay; một số nội dung về triển khai thực hiện Chương trình OCOP; vấn đề đặt ra trong công tác triển khai thực hiện phát triển sản phẩm OCOP; hướng dẫn Bộ tiêu chí sản phẩm và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP giai đoạn 2021-2025 và một số nội dung về chính sách hỗ trợ chương trình “ Mỗi xã một sản phẩm – OCOP”.

Chương trình tập huấn còn chia sẻ về các yêu cầu của sở hữu trí tuệ trong phát triển sản phẩm OCOP; chất lượng và an toàn thực phẩm trong OCOP và xúc tiến quảng bá sản phẩm OCOP.

Ngoài ra, các đại biểu còn được tham quan, học tập các mô hình tiêu biểu về OCOP của tỉnh Quảng Nam như mô hình Làng rau Trà Quế; cơ sở Phúc Nguyễn Rose chuyên các dòng sản phẩm từ trái quật đất gồm trà quật, nước cốt quật, mức hỗn hợp quật – gừng, mứt ăn kèm bánh; tranh mỹ nghệ Củi Lũ;…

Thông qua lớp tập huấn, Ban tổ chức cũng muốn tạo điều kiện, chia sẻ kinh nghiệm nhằm giúp các doanh nghiệp, chủ thể OCOP, các đơn vị chuyên môn tham gia, quản lý chương trình OCOP tại các địa phương trong 19 tỉnh miền Trung nắm rõ quy trình xây dựng sản phẩm OCOP, phát triển các sản phẩm OCOP gắn với tiềm năng, thế mạnh du lịch cộng đồng của địa phương. Từ đó, góp phần xây dựng hình ảnh, thương hiệu cho ngành du lịch và nâng tầm chất lượng sản phẩm OCOP của địa phương.

Kết thúc khóa học, Ban Tổ chức Lớp tập huấn đã cấp Giấy chứng nhận cho hơn 160 đại biểu hoàn thành khóa tập huấn.

Xem thêm:

Tin tức liên quan

0901981789