Chất Lượng Việt tư vấn chuyên canh SX hành tím Bình Sơn đạt tiêu chuẩn VietGAP

Dự án Khoa học công nghệ được khởi động triển khai tại xã Bình Hải, huyện Bình Sơn thời gia thực hiện là 36 tháng. Nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa các sản phẩm, nâng cao giá trị lợi nhuận và góp phần bảo vệ môi trường, tiết kiệm nguồn tài nguyên cát biển…

Khởi động dự án chuyên canh SX hành tím Bình Sơn đạt tiêu chuẩn VietGAP – Quảng Ngãi

Vừa qua, Trạm Khuyến nông huyện Bình Sơn tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Dự án “Xây dựng vùng chuyên canh sản xuất củ hành tím đạt tiêu chuẩn VietGAP tại xã Bình Hải, huyện Bình Sơn”.

chat-luong-viet-tu-van-chuyen-canh-sx-hanh-tim-vietgap-binh-son-quang-ngaiHành tìm Bình Sơn đạt chuẩn VietGAP

Dự án do Trạm Khuyến nông huyện Bình Sơn chủ trì, TS. Nguyễn Văn Đức, Trường Đại học Nông lâm Huế, Đại học Huế và KS. Lê Đăng Khoa, Trưởng Trạm Khuyến nông huyện Bình Sơn đồng chủ nhiệm dự án; có tổng kinh phí trên 8,2 tỷ đồng, trong đó nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học 1.6 tỷ đồng. Thời gian thực hiện 36 tháng, từ tháng 9/2018 đến 9/2021.

Theo đó, Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo Chất Lượng Việt là đơn vị đồng hành cùng dự án. Chịu trách nhiệm tư vấn chứng nhận VietGAP. Hướng dẫn chuyển giao kỹ thuật sản xuất hành tím đạt tiêu chuẩn VietGAP cho nông dân; kỹ thuật thu hoạch, bảo quản và chế biến; nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; nâng cao giá trị lợi nhuận và góp phần bảo vệ môi trường; tiết kiệm nguồn tài nguyên cát biển. Hình thành vùng sản xuất củ hành tím chuyên canh có quy mô lớn. Hình thành chuỗi tiêu thụ sản phẩm và tính cạnh tranh cao trên thị trường.

chat-luong-viet-tu-van-chuyen-canh-sx-hanh-tim-vietgap-binh-son-quang-ngaiChuyên gia Chất Lượng Việt đào tạo cho nông dân về VietGAP

Mục tiêu cụ thể của dự án là hình thành vùng chuyên canh hành tím đạt tiêu chuẩn VietGAP. Thực hiện với quy mô diện tích đất 20ha; với năng suất bình quân 8-10 tấn/ha; hiệu quả kinh tế tăng từ 20-30% so với sản xuất truyền thống. Tạo ra được 02 sản phẩm thương mại được chế biến từ củ hành tím là hành tím muối chua ngọt và hành tím sấy khô…

Tin tức liên quan

0901981789