Từ 16/05 Chính phủ cho phép xuất khẩu khẩu trang y tế không cần xin phép

Bộ Tài chính vừa có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ về kiến nghị Chính phủ cho phép xuất khẩu khẩu trang y tế không cần xin phép từ ngày 16/05. Kiến nghị trên được Bộ Tài chính gửi Thủ tướng trong văn bản số 4399 về mua sắm khẩu trang, vật tư phòng dịch Covid-19.

cho-phep-xuat-khau-khau-trang-y-te-khong-can-xin-phepKiến nghị cho phép xuất khẩu khẩu trang y tế không cần xin phép từ 16/5

Cụ thể, theo Thông báo số 155/TB-VPCP ngày 15/4 của Văn phòng Chính phủ: “Thủ tướng Chính phủ đồng ý xuất khẩu khẩu trang y tế, trang phục phòng hộ, trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch theo nguyên tắc bảo đảm đủ nhu cầu trong nước (kể cả dự trữ) và chỉ xuất khẩu cho các nước bị ảnh hưởng nặng của dịch bệnh.”

Đồng thời, Chính phủ chỉ đạo hai Bộ: Y tế, Công Thương và các cơ quan liên quan phải xử lý nhanh việc này, không để lỡ thời cơ.

Căn cứ tình hình thực tế, Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ nội dung: “Bộ Y tế áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19 sau khi bảo đảm ký hợp đồng mua đủ số lượng vật tư y tế, khẩu trang y tế theo phê duyệt của Thủ tướng để thực hiện nhiệm vụ chống dịch nhưng không chậm quá 15/5. Từ ngày 16/5, bỏ việc quản lý xuất khẩu khẩu trang y tế bằng việc cấp giấy phép”.

Bộ Tài chính cho biết đề xuất trên căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 hiện nay, căn cứ vào kết quả Bộ Y tế đã thực hiện, khả năng sản xuất thực tế của các doanh nghiệp trong nước.

Theo Nghị quyết số 20/NQ-CP của Chính phủ về cấp phép xuất khẩu đối với khẩu trang y tế trong giai đoạn chống dịch Covid-19 thì Bộ Y tế là cơ quan cấp phép xuất khẩu và chỉ cho phép xuất khẩu vì mục đích viện trợ, hỗ trợ khẩu trang y tế do Chính phủ thực hiện, số lượng không quá 25% tổng số lượng khẩu trang y tế sản xuất trong nước.

cho-phep-xuat-khau-khau-trang-y-te-khong-can-xin-phepDoanh nghiệp trong nước đã cơ bản chủ động được nguyên vật liệu để sản xuất được trên 7 triệu chiếc khẩu trang y tế mỗi ngày

Theo đó, đến nay, doanh nghiệp trong nước đã cơ bản chủ động được nguyên vật liệu để sản xuất được trên 7 triệu chiếc khẩu trang y tế mỗi ngày và trên 6 triệu chiếc/ngày với khẩu trang vải kháng khuẩn, kháng giọt bắn.

Bộ Tài chính cũng đã được Chính phủ giao chủ trì, thực hiện hiệp thương giá theo quy định khi mua sắm khẩu trang y tế và các vật tư, thiết bị phòng chống dịch được sản xuất trong nước. Bộ Y tế có trách nhiệm cung cấp danh mục các mặt hàng hiệp thương giá.

Bộ Y tế đã mua sắm theo hình thức chỉ định thầu và đã ký hợp đồng mua 46,15 triệu chiếc khẩu trang y tế, 268.000 khẩu trang N95, 234.300 bộ trang phục phòng chống dịch cấp độ 1-2… Trong đó, nhiều sản phẩm đã được cấp cho các đơn vị sử dụng, phần còn lại giao theo tiến độ đến 30/5.

Nguồn: tapchitaichinh.vn

Tin tức liên quan

0901981789