Công bố hợp quy phân bón

Căn cứ pháp lý:

 • Nghị định 108/2017/NĐ-CP về quản lý phân bón.
 • Công văn số 2242/BVTV-QLPB của Cục bảo vệ thực vật gửi đến Sở NN&PTNT.
 • Thông tư 55/2012/TT-BNNPTNT Hướng dẫn thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy thuộc phạm vi quản lý của Bộ NN&PTNT.

Xem chi tiết: Nghị định 108/2017/NĐ-CP về quản lý phân bón https://clv.vn/nghi-dinh-108-2017-nd-cp-ve-quan-ly-phan-bon/

cong-bo-hop-quy-phan-bon

Quy định về việc công bố hợp quy phân bón

Việc chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy phân bón thực hiện theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Căn cứ để chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy phân bón là các chỉ tiêu chất lượng được quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Trường hợp chưa có Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Việc quản lý chất lượng phân bón được thực hiện theo Nghị định 108/2017/NĐ-CP. Đến khi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được ban hành và có hiệu lực.

Tham khảo: Quy trình chứng nhận hợp quy phân bón năm 2020

Đối tượng áp dụng

Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong nước. Tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động liên quan đến lĩnh vực phân bón tại Việt Nam.

Hồ sơ công bố hợp quy phân bón

Quy định về hồ sơ công bố hợp quy phân bón như sau:

Hồ sơ công bố hợp quy đối với trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy:

 • Bản công bố hợp quy theo mẫu;
 • Bản sao có chứng thực chứng nhận hợp quy do tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp;
 • Bản mô tả chung về sản phẩm (đặc điểm, tính năng, công dụng…).

cong-bo-hop-quy-phan-bon

Hồ sơ công bố hợp quy đối với trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh:

 • Bản công bố hợp quy theo mẫu;
 • Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình và môi trường (đặc điểm, tính năng, công dụng…);
 • Kết quả thử nghiệm, hiệu chuẩn (nếu có) tại phòng thử nghiệm được chỉ định;
 • Quy trình sản xuất và kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng theo mẫu quy định. Hoặc bản sao chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001 trong trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001;
 • Kế hoạch giám sát định kỳ;
 • Báo cáo đánh giá hợp quy gồm những nội dung:
  • Đối tượng được chứng nhận hợp quy;
  • Tài liệu kỹ thuật sử dụng làm căn cứ để chứng nhận hợp quy (số hiệu, tên…);
  • Tên và địa chỉ của tổ chức thực hiện đánh giá hợp quy;
  • Phương thức đánh giá hợp quy được sử dụng;
  • Mô tả quá trình đánh giá hợp quy (lấy mẫu, đánh giá, thời gian đánh giá) và các lý giải cần thiết (ví dụ: lý do lựa chọn phương pháp/phương thức lấy mẫu/đánh giá);
  • Kết quả đánh giá (bao gồm cả độ lệch và mức chấp nhận);
  • Thông tin bổ sung khác.

Xem thêm: Quy trình Cấp chứng nhận ISO 9001:2015

cong-bo-hop-quy-phan-bon

Thủ tục công bố hợp quy phân bón

Quy định về thủ tục công bố hợp quy phân bón như sau:

Bước 1: Đánh giá hợp quy của đối tượng công bố với quy chuẩn kỹ thuật.

 • Việc đánh giá hợp quy có thể do tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định. Hoặc do tổ chức, cá nhân tự công bố hợp quy;
 • Trường hợp tự đánh giá hợp quy thì tổ chức, cá nhân phải thực hiện việc thử nghiệm tại phòng thử nghiệm được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định;
 • Kết quả đánh giá hợp quy là căn cứ để tổ chức công bố hợp quy.

Bước 2: Đăng ký bản công bố hợp quy tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Nơi tổ chức, cá nhân đó đăng ký sản xuất, kinh doanh.

Chất Lượng Việt cung cấp dịch vụ tư vấn chứng nhận hợp chuẩn – hợp quy. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến công bố hợp quy phân bón, chứng nhận hợp quy phân bón.

Tham khảo:

Chứng nhận hợp quy phân bón vô cơ, hữu cơ

Chính phủ ban hành Nghị định 84 thay thế Nghị định 108 về quản lý phân bón

Khảo nghiệm phân bón là gì? Hồ sơ đăng ký khảo nghiệm phân bón

Giấy phép sản xuất phân bón

Hồ sơ, trình tự kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu

Bộ Công Thương gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ với sản phẩm phân bón

Tin tức liên quan

0901981789