Dán nhãn USDA trên sản phẩm có ý nghĩa gì?

Hữu cơ là thuật ngữ ghi nhãn được tìm thấy trên các sản phẩm được sản xuất bằng cách sử dụng các biện pháp cánh tác, sinh học và cơ học nhằm bảo toàn tài nguyên, thúc đẩy cân bằng sinh thái và bảo tồn đa dạng sinh học. Chương trình Hữu cơ quốc gia của USDA – phát triển và thực thi các tiêu chuẩn đối với cây trồng, vật nuôi và sản phẩm nông nghiệp hữu cơ để người tiêu dùng có thể cảm thấy tự tin khi mua hàng hóa hữu cơ.

Chỉ những thực phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ USDA mới được dán nhãn hữu cơ. Con dấu hữu cơ của USDA là nhãn hiệu đã đăng ký, cho phép USDA thực thi các hình phạt hình sự đối với các hoạt động không được chứng nhận sử dụng sai con dấu để trình bày sai sản phẩm là hữu cơ. Điều này bảo vệ tính toàn vẹn của con dấu hữu cơ và ngăn chặn các sản phẩm gian lận lọt vào thị trường hữu cơ Hoa Kỳ.

Con dấu hữu cơ

Để đưa ra tuyên bố hữu cơ hoặc sử dụng con dấu hữu cơ USDA, sản phẩm cuối cùng phải tuân theo các tiêu chuẩn sản xuất, xử lý và ghi nhãn nghiêm ngặt cũng như trải qua quy trình chứng nhận hữu cơ. Tiêu chuẩn đề cập đến nhiều yếu tố như chất lượng đất, giống, hoạt động xử lý sâu bệnh, dịch hại, phương pháp trồng trọt, chăn nuôi, không sử dụng phân bón tổng hợp, bùn thải, chiếu xạ, biến đổi gen.

Các nhà sản xuất hữu cơ dựa vào các chất tự nhiên và các phương pháp canh tác dựa trên vật lý, cơ học hoặc sinh học ở mức tối đa có thể. Sản phẩm hữu cơ phải được trồng trên đất không sử dụng chất cấm (hầu hết các loại phân bón tổng hợp và thuốc trừ sâu) trong ba năm trước khi thu hoạch. Đối với thịt hữu cơ, các tiêu chuẩn yêu cầu động vật được nuôi trong điều kiện sống phù hợp với hành vi tự nhiên của chúng, được cho ăn thức ăn hữu cơ và không được sử dụng kháng sinh hoặc hormore.

Có 4 loại ghi nhãn riêng biệt cho các sản phẩm hữu cơ gồm: 100% hữu cơ, hữu cơ, được làm bằng hữu cơ và các thành phần hữu cơ cụ thể.

100% hữu cơ:

Được sử dụng để dán nhãn cho các sản phẩm được tạo thành từ 100% thành phần hữu cơ được chứng nhận (không bao gồm muối và nước được coi là tự nhiên). Nhãn phải bao gồm tên của tổ chức chứng nhận và có thể bao gồm Con dấu hữu cơ USDA và/hoặc tuyên bố 100% hữu cơ. Hầu hết các loại cây trồng nông nghiệp thô, chưa qua chế biến hoặc chế biến tối thiểu đều có thể được dán nhãn “100% hữu cơ”.

Hữu cơ:

Được sử dụng để dán nhãn cho sản phẩm chứa tối thiểu 95% thành phần hữu cơ (không bao gồm muối và nước). Tối đa 5% thành phần có thể là sản phẩm nông nghiệp phi hữu cơ và/hoặc sản phẩm phi nông nghiệp trong Danh sách quốc gia (các sản phẩm nông nghiệp phi hữu cơ và một số sản phẩm phi nông nghiệp trong Danh sách quốc gia chỉ có thể được sử dụng nếu chúng không có sẵn trên thị trường dưới dạng hữu cơ). Ngoài ra, nhãn phải bao gồm tên của tổ chức chứng nhận và có thể bao gồm Con dấu hữu cơ USDA và/hoặc tuyên bố hữu cơ.

Được làm bằng hữu cơ:

Sản phẩm chứa ít nhất 70% thành phần hữu cơ được chứng nhận (không bao gồm muối và nước). Không thể sử dụng con dấu hữu cơ trên sản phẩm và sản phẩm cuối cùng không thể được thể hiện là hữu cơ – chỉ có tối đa ba thành phần hoặc loại thành phần có thể được thể hiện là hữu cơ. Bất kỳ thành phần còn lại nào không bắt buộc phải được sản xuất theo phương pháp hữu cơ mà phải được sản xuất không có phương pháp loại trừ (kỹ thuật di truyền). Tất cả các sản phẩm phi nông nghiệp phải nằm trong Danh mục quốc gia. Ví dụ, thực phẩm hữu cơ đã qua chế biến có thể chứa một số thành phần phi nông nghiệp đã được phê duyệt, như enzyme trong sữa chua, pectin trong mứt trái cây hoặc baking soda trong đồ nướng.

Thành phần hữu cơ cụ thể:

Các sản phẩm đa thành phần có hàm lượng hữu cơ được chứng nhận dưới 70% sẽ thuộc “thành phần hữu cơ cụ thể”.

Ví dụ: Thành phần: nước, lúa mạch, đậu, cà chua hữu cơ, muối. Các sản phẩm này không thể hiển thị dấu ấn hữu cơ USDA ở bất kỳ đâu hoặc sử dụng từ “hữu cơ”. Họ có thể liệt kê các thành phần hữu cơ được chứng nhận trong danh sách thành phần và tỷ lệ % của các thành phần hữu cơ.

Làm quen với nhãn hữu cơ cho phép người tiêu dùng đưa ra quyết định sáng suốt về sản phẩm họ mua. Người tiêu dùng có thể an tâm rằng tính toàn vẹn của các sản phẩm hữu cơ USDA được xác minh từ trang trại đến thị trường.

Tin tức liên quan

0901981789