Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam theo Thông tư số 09/2023/TT-BNNPTNT

Căn cứ Thông tư số 09/2023/TT-BNNPTNT quy định danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam. Thuốc bảo vệ thực vật là chất hoặc hỗn hợp các chất hoặc chế phẩm vi sinh vật có tác dụng phòng ngừa, ngăn chặn, xua đuổi, dẫn dụ, tiêu diệt hoặc kiểm soát sinh vật gây hại thực vật; điều hòa sinh trưởng thực vật hoặc côn trùng; bảo quản thực vật; làm tăng độ an toàn, hiệu quả khi sử dụng thuốc.

Theo đó, thông tư số 09/2023/TT-BNNPTNT quy định danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam gồm 1.820 hoạt chất, trong đó thuốc sử dụng trong nông nghiệp gồm thuốc trừ sâu là 712 hoạt chất với 1.725 tên thương phẩm, thuốc trừ bệnh là 683 hoạt chất với 1.561 tên thương phẩm, thuốc trừ cỏ là 260 hoạt chất với 791 tên thương phẩm, thuốc trừ chuột là 8 hoạt chất với 43 tên thương phẩm, thuốc điều hoà sinh trưởng là 60 hoạt chất với 178 tên thương phẩm, chất dẫn dụ côn trùng là 8 hoạt chất với 8 tên thương phẩm, thuốc trừ ốc là 31 hoạt chất với 152 tên thương phẩm, chất hỗ trợ (chất trải) là 5 hoạt chất với 6 tên thương phẩm.

Thuốc trừ mối là 16 hoạt chất với 23 tên thương phẩm. Thuốc bảo quản lâm sàn là 7 hoạt chất và 8 tên thương phẩm. Thuốc khử trùng kho là 3 hoạt chất và 9 tên thương phẩm.

Thuốc sử dụng cho sân golf gồm thuốc trừ bệnh là 2 hoạt chất và 2 tên thương phẩm, thuốc trừ cỏ là 1 hoạt chất với 1 tên thương phẩm, thuốc điều hòa sinh trưởng là 1 hoạt chất với 1 tên thương phẩm.

Thuốc xử lý hạt giống gồm thuốc trừ sâu là 10 hoạt chất với 16 tên thương phẩm, thuốc trừ bệnh là 12 hoạt chất với 12 tên thương phẩm. Thuốc bảo quản nông sản sau thu hoạch gồm 01 hoạt chất với 01 tên thương phẩm.

Thông tư số 09/2023/TT-BNNPTNT quy định danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam gồm 31 hoạt chất, trong đó thuốc trừ sâu, thuốc bảo quản lâm sản là 23 hoạt chất; thuốc trừ bệnh là 06 hoạt chất; thuốc trừ chuột là 01 hoạt chất, thuốc trừ cỏ là 01 hoạt chất.

Thông tư số 09/2023/TT-BNNPTNT có hiệu lực kể từ ngày 08/12/2023./.

Tin tức liên quan

0901981789