Đào tạo ISO 14001 – Khóa học nhận thức và nâng cao đánh giá viên nội bộ

Chứng nhận ISO 14001 chứng minh doanh nghiệp bạn có trách nhiệm với môi trường, mang lại cho bạn sự ghi nhận và những cơ hội cạnh tranh trên thị trường. Để doanh nghiệp có thể đạt giấy chứng nhận ISO 14001, yêu cầu nhiều nguồn lực, trong đó, việc đào tạo con người là yếu tố tiên quyết. Đào tạo nhận thức về ISO 14001 là một phần quan trọng và bắt buộc phải được thực hiện trong quy trình xây dựng hệ thống quản lý môi trường. 

dao-tao-iso-14001-dao-tao-nhan-thuc-va-danh-gia-vien

Sau nhiều năm kinh nghiệm đào tạo về các tiêu chuẩn quốc tế, các đội ngũ chuyên gia của chúng tôi đã xây dựng lộ trình và hệ thống kiến thức rõ ràng, giúp doanh nghiệp dễ dàng nắm chắc nền tảng kiến thức về ISO 14001, tự tin triển khai hệ thống, hiểu rõ những gì cần phải làm để đạt được và duy trì hệ thống quản lý môi trường một cách hiệu quả nhất.

Một khóa đào tạo ISO 14001 từ nhận thức đến chuyên sâu xuyên suốt và hệ thống chi tiết sẽ giúp bạn có những kiến thức tốt nhất có thể. Trước tiên chúng ta cùng nắm khái niệm ISO 14001 là gì?

Tiêu chuẩn ISO 14001 là gì?

ISO 14001:2015 là tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý môi trường – Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng. Được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới, với hơn 360.000 chứng chỉ ISO 14001 được cấp trên toàn cầu.

Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 đưa ra cho các tổ chức một khuôn khổ để bảo vệ môi trường và ứng phó với các điều kiện môi trường biến đổi cân bằng với các nhu cầu kinh tế – xã hội. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu cho phép một tổ chức đạt được các kết quả dự kiến đặt ra đối với hệ thống quản lý môi trường của mình.

TCVN ISO 14001:2015 hoàn toàn tương đương với ISO 14001:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 207, Quản lý môi trường biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Ý nghĩa chứng nhận ISO 14001

Môi trường ngày càng trở thành vấn đề mà toàn xã hội quan tâm. Khi doanh nghiệp của bạn đạt được chứng nhận ISO 14001 đồng nghĩa với sự tuân thủ các yêu cầu về hệ thống quản lý của doanh nghiệp đang được thực hiện khi đó giúp cho:

dao-tao-iso-14001-dao-tao-nhan-thuc-va-danh-gia-vien

 • Hình ảnh và uy tín của doanh nghiệp được nâng cao, chứng minh cho người tiêu dùng thấy được doanh nghiệp bạn đang kiểm soát và thực hiện tốt bảo vệ môi trường.
 • Các yêu cầu pháp lý được tuân thủ chặt chẽ.
 • Kiểm soát và giảm chi phí liên quan bao gồm năng lượng, nguyên liệu, trách nhiệm pháp lý…

Khóa học ISO 14001 phù hợp với những đối tượng nào?

 • Phù hợp nhất với Lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp, cán bộ/nhân viên quản lý chất lượng, nhân viên quản lý môi trường.
 • Trưởng phó các phòng/ban trong doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ, khám điều trị bệnh, hành chánh công, giáo dục,… mới tiếp cận tiêu chuẩn ISO 14001:2015.
 • Các bạn sinh viên đã hoặc sắp tốt nghiệp các trường Đại học/Cao đẳng chuẩn bị cho việc hội nhập việc làm tại các doanh nghiệp.
 • Các doanh nghiệp có yêu cầu về đào tạo ISO 14001.

Chương trình khóa đào tạo ISO 14001 chi tiết

Các lớp đào tạo ISO 14001 gồm có:

 • Lớp đào tạo nhận thức cơ bản về ISO 14001 (áp dụng cho ban lãnh đạo, cấp quản lý, người lao động của doanh nghiệp).
 • Lớp đào tạo đánh giá viên nội bộ (áp dụng cho ban lãnh đạo, cấp quản lý của doanh nghiệp).

Nội dung khóa đào tạo nhận thức tiêu chuẩn ISO 14001

Phần 1: Tổng quan về tiêu chuẩn ISO 14001 (0.5 ngày)

 • Giới thiệu các Hệ thống quản lý an toàn môi trường trong doanh nghiệp.
 • Lợi ích của việc áp dụng Hệ thống quản lý ISO 14001:2015.
 • Giải tích thuật ngữ/khái niệm cơ bản của ISO 14001.
 • Cách tiếp cận các tiêu chuẩn ISO 14001.
 • Các điều khoản soạn thảo cho bộ tiêu chuẩn ISO 14001.

Phần 2: Phân tích kỹ nội dung các điều khoản và hướng dẫn soạn thảo tài liệu ISO 14001 (1,5 ngày)

Điều khoản 4: Bối cảnh tổ chức

 • Bối cảnh của tổ chức về môi trường.
 • Nắm rõ các yêu cầu của các bên liên quan.
 • Phạm vi của Hệ thống quản lý.
 • Hệ thống quản lý an toàn môi trường và các quá trình của nó.

Điều khoản 5: Sự lãnh đạo

 • Cam kết của lãnh đạo.
 • Hướng vào khách hàng.
 • Chính sách chất lượng môi trường.
 • Vai trò trách nhiệm và quyền hạn.
 • Sự tham gia và tham vấn của người lao động.

Điều khoản 6: Hoạch định

 • Hành động giải quyết các rủi ro và cơ hội.
 • Nhận biết khía cạnh môi trường và đánh giá tác động môi trường và cơ hội.
 • Xác định các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác.
 • Điều khoản cần viết cho ISO 14001.
 • Xây dựng và hoạch định để mục tiêu chất lượng môi trường.
 • Hoạch định thực hiện hành động.

Điều khoản 7: Sự hỗ trợ

 • Nguồn lực con người – Cơ sở hạ tầng, môi trường – Theo dõi đo lường.
 • Tri thức tổ chức – Năng lực – Nhận thức.
 • Trao đổi thông tin thích hợp cho nội bộ và bên ngoài.
 • Thông tin dạng văn bản – Tạo lập và cập nhật – Kiểm soát thông tin dạng văn bản.

Điều khoản 8: Tác nghiệp

 • Hoạch định và kiểm soát việc thực hiện.
 • Yêu cầu đối với sản phẩm và dịch vụ.
 • Thiết kế và phát triển sản phẩm dịch vụ.
 • Kiểm soát quá trình và sản phẩm dịch vụ do bên ngoài cung cấp.
 • Kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ.
 • Nhận biết và truy xuất nguồn gốc.
 • Tài sản của khách hàng và nhà cung cấp bên ngoài.
 • Bảo toàn – Hoạt động sau giao hàng.
 • Kiểm soát sự thay đổi – Thông qua sản phẩm và dịch vụ.
 • Kiểm soát đầu ra không phù hợp.
 • Chuẩn bị sẵn sàng và chủ động đối phó với tình huống khẩn cấp.

Điều khoản 9: Theo dõi – Đo lường – Phân tích

 • Theo dõi – đo lường – phân tích và đánh giá.
 • Sự thỏa mãn của khách hàng.
 • Phân tích và đánh giá.
 • Xem xét của lãnh đạo.

Điều khoản 10: Cải tiến

 • Sự không phù hợp và hành động khắc phục.
 • Cải tiến liên tục.

Nội dung khóa đào tạo đánh giá nội bộ tiêu chuẩn ISO 14001

Phần 3: Soạn thảo Hệ thống quản lý an toàn môi trường ISO 14001 (0,5 ngày)

 • Hướng dẫn soạn thảo tài liệu chung.
 • Lập bảng danh mục các tài liệu cần soạn thảo theo phòng ban.
 • Xác định phạm vi của từng phòng ban, lập hoạch định xử lý rủi ro và cơ hội.
 • Hướng dẫn thiết lập văn bản chuẩn bị sẵn sàng và đối phó với tình huống khẩn cấp.
 • Hướng dẫn ứng xử và cách trả lời chuyên gia đánh giá cấp chứng nhận.

Phần 4: Đánh giá nội bộ ISO 14001 (2 ngày)

 • Lập kế hoạch đánh giá.
 • Các kỹ năng cần có của 01 đánh giá viên.
 • Xem xét đánh giá và Hành động khắc phục, phòng ngừa, cải tiến.
 • Báo cáo đánh giá:
  • Chuẩn bị báo cáo, các hồ sơ đánh giá.
  • Giám sát hành động khắc phục.
 • Thực hành: Viết báo cáo sự không phù hợp và hành động khắc phục.

Phần 5: Tổng kết

 • Tổng kết tiêu chuẩn.
 • Ôn tập.
 • Làm bài kiểm tra đánh giá cuối khóa.
 • Cấp chứng chỉ ISO 14001.

Kết thúc khóa đào tạo ISO 14001, bạn sẽ nhận chứng chỉ đào tạo ISO 14001 do Chất Lượng Việt cấp. Chứng chỉ đào tạo có hiệu lực trong vòng 3 năm.

 • Thời gian đào tạo lớp nhận thức: 2 ngày
 • Thời gian đào tạo lớp đánh giá viên nội bộ: 2,5 ngày

Tài liệu cung cấp cho học viên:

 • Tiêu chuẩn ISO ISO 14001:2015.
 • Tài liệu Slide của Giảng viên.

Đăng ký ngay khóa đào tạo ISO 14001 Ngay tại đây!

Các khóa học khác tại Chất Lượng Việt

Khóa học HACCP chuyên sâu – Đào tạo, cấp chứng nhận Haccp

Khóa học ISO 22000: Cấp chứng chỉ ISO 22000 về An toàn thực phẩm

Tin tức liên quan

0901981789