Đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc nông sản tỉnh Hưng Yên

UBND tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định phê duyệt Đề án Duy trì và phát triển hệ thống truy xuất nguồn gốc các sản phẩm nông lâm sản và thủy sản bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 – 2025.

day-manh-truy-xuat-nguon-goc-nong-san-tinh-hung-yenĐẩy mạnh truy xuất nguồn gốc nông sản

Theo đề án, phấn đấu đến năm 2025 Hưng Yên có trên 200 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tham gia vào hệ thống; có khoảng 30 danh mục sản phẩm của tỉnh được chứng nhận OCOP được tham gia hệ thống; chứng nhận tiêu chuẩn VietGAP, VietGAHP, GAP cho khoảng 70 tổ chức, cá nhân sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi thủy sản; hỗ trợ duy trì, mở rộng chứng nhận VietGAP, VietGAHP, GAP cho trên 150 lượt cơ sở.

Hình thành trên 200 mô hình chuỗi liên kết sản xuất thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn. Đặc biệt kiểm tra, kiểm soát chất lượng khoảng 400 mẫu sản phẩm và khoảng 2 triệu tem truy xuất được gắn vào sản phẩm trước khi lưu thông trên thị trường…

day-manh-truy-xuat-nguon-goc-nong-san-tinh-hung-yen

Cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm tham gia Đề án được hỗ trợ tem; dây đai nhận diện sản phẩm cho các sản phẩm; hỗ trợ địa điểm giới thiệu bán sản phẩm thực phẩm trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ 100% kinh phí thuê phương tiện vận chuyển; hỗ trợ 50% chi thuê bao internet cho cơ sở sản xuất kinh doanh; hỗ trợ 100% kinh phí truyền thông quảng bá sản phẩm.

Nguồn: nongnghiep.vn

Tin tức liên quan

0901981789