Tư vấn tiêu chuẩn ISO 9001:2015

ISO 9001 là gì?

Tên đầy đủ của ISO 9001: ISO 9001:2015 – Hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu.

ISO 9001 là một Tiêu chuẩn đưa ra các nguyên tắc, nguyên lý và yêu cầu để thiết lập được một hệ thống quản lý chất lượng trong doanh nghiệp và áp dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp không phân biệt quy mô hay loại hình sản xuất, kinh doanh hay dịch vụ. Đặc biệt, tiêu chuẩn có quy định bắt buộc áp dụng đối với 2 lĩnh vực là vật liệu xây dựng và sản xuất phân bón.

ISO 9001 do Ủy ban Tiêu chuẩn Quốc tế ISO ban hành từ năm 1987, đã trải qua 4 lần soát xét và hoàn thiện từ phiên bản ISO 9000 năm 1987.

Xem thêm: Tổng quan về tiêu chuẩn ISO 9001:2015

dich-vu-tu-van-iso-9001-2015-tron-goiISO 9001:2015 Hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu

Các phiên bản của ISO 9001

 • 1987 Quality systems – Model for quality assurance in design/development, production, installation and servicing (Quản lý chất lượng – Mô hình đảm bảo chất lượng trong thiết kế/triển khai, sản xuất, lắp đặt và dịch vụ kỹ thuật). (Đã hết hiệu lực)
 • ISO 9001:1994 – Quality systems – Model for quality assurance in design, development, production, installation and servicing (Tiêu chuẩn Việt Nam tương đương: TCVN ISO 9001:1996 Quản lý chất lượng – Mô hình đảm bảo chất lượng trong thiết kế, triển khai, sản xuất, lắp đặt và dịch vụ kỹ thuật). (Đã hết hiệu lực)
 • ISO 9001:2000 – Quality management systems – Requirements (Tiêu chuẩn Việt Nam tương đương: TCVN ISO 9001:2000 Quản lý chất lượng – Các yêu cầu). (Đã hết hiệu lực)
 • ISO 9001:2008 – Quality management systems – Requirements (Tiêu chuẩn Việt Nam tương đương: TCVN ISO 9001:2008 Quản lý chất lượng – Các yêu cầu). (Đã hết hiệu lực)
 • Hiện tại là ISO 9001:2015 – Quality managemeint systems – Requirements (Tiêu chuẩn Việt Nam tương đương: TCVN ISO 9001:2015 Quản lý chất lượng – Các yêu cầu).

Quy trình tư vấn ISO 9001:2015 và áp dụng

“Ban tư vấn ISO 9001:2015” sẽ được thành lập trước khi thực hiện tiến hành tư vấn. Ban tư vấn bao gồm các thành viên có chuyên môn phù hợp với lĩnh vực hoạt động của đơn vị . Ban tư vấn tiến hành:

dich-vu-tu-van-iso-9001-2015-tron-goiQuy trình tư vấn ISO 9001:2015 hiệu quả

Tham khảo: Chi phí cấp chứng chỉ ISO 9001:2015 là bao nhiêu?

Hiệu lực chứng nhận ISO 9001:2015 có thời hạn là bao lâu?

Hiệu lực chứng nhận ISO 9001:2015 sẽ có giá trị trong 3 năm kể từ ngày cấp chứng chỉ.

Khi doanh nghiệp đạt chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001, doanh nghiệp phải thực hiện theo những gì đã đề ra, đúng với quy trình ban đầu. Tổ chức chứng nhận sẽ tiến hành đánh giá giám sát định kỳ hằng năm (không quá 12 tháng 1 lần). Nếu doanh nghiệp không duy trì các yêu cầu của hệ thống thì sẽ bị đình chỉ hoặc thu hồi chứng nhận.

Lợi ích mang lại khi các doanh nghiệp, tổ chức áp dụng ISO 9001:2015

dich-vu-tu-van-iso-9001-2015-tron-goiChất lượng Việt chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn ISO 9001:2015 trọn gói, chi phí tiết kiệm

 • Minh chứng cam kết của doanh nghiệp về việc duy trì, đảm bảo chất lượng của sản phẩm, nâng cao thương hiệu và sức mạnh cạnh tranh của sản phẩm;
 • Đảm bảo sản phẩm của doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu của các bên liên quan;
 • Đem lại một cách tiếp cận có tính quá trình và tính hệ thống trong việc xử lý công việc;
 • Là chuẩn mực để đánh giá, đo lường được sự tiến bộ hướng tới việc cải tiến liên tục hoạt động sản xuất kinh doanh;
 • Tiếp cận phương pháp làm việc khoa học, giảm thiểu sự sai sót, ngăn ngừa rủi ro, nâng cao mức thỏa mãn của khách hàng;
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trình xin cấp các loại giấp phép.

Xem thêm: Nâng cao chất lượng sản phẩm, uy tín doanh nghiệp nhờ áp dụng ISO 9001:2015

Chất lượng Việt tự hào là đơn vị tư vấn ISO 9001:2015 đáng tin cậy của các đối tác, tổ chức và doanh nghiệp. Liên hệ Hotline: 0901.981.789 để được tư vấn miễn phí!

Tin tức liên quan

0901981789