GlobalGAP

Một trong các giải pháp nền tảng để doanh nghiệp, nhà sản xuất nông nghiệp xây dựng thương hiệu, tìm kiếm thị trường và giá bán tốt hơn cho sản phẩm của mình là đạt chứng nhận tiêu chuẩn GlobalGAP. Mục tiêu cuối cùng của Global GAP là phát triển nông nghiệp một cách bền vững.

GlobalGAP là gì?

GlobalGAP (viết tắt của từ Global Good Agricultural Practice) – Thực hành nông nghiệp tốt toàn cầu, là một bộ tiêu chuẩn (tập hợp các biện pháp kỹ thuật) về thực hành nông nghiệp tốt trong sản xuất, thu hoạch và xử lý sau thu hoạch. Bộ tiêu chuẩn được xây dựng để áp dụng tự nguyện cho sản xuất nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản) trên toàn cầu.

Đây là tiêu chuẩn trước cổng trại, việc chứng nhận bao hàm toàn bộ các quá trình sản xuất ra sản phẩm, từ đầu vào trang trại như thức ăn, giống, và các hoạt động nuôi trồng cho đến khi sản phẩm rời khỏi trang trại.

5 bước thực hiện quy trình chứng nhận tiêu chuẩn GlobalGAP

Bước 1: Khảo sát điều kiện ban đầu 

Bước 2: Xây dựng hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn GlobalGAP

Bước 3: Áp dụng vào quá trình sản xuất

Bước 4: Đánh giá nội bộ

Bước 5: Đánh giá chính thức và cấp giấy chứng nhận GlobalGAP

Cơ cấu chi phí

Phí tư vấn – đánh giá chứng nhận được thiết lập trên các hạng mục:

1. Phí đơn vị tư vấn chứng nhận:

– Phí ngày công chuyên gia đào tạo.

– Phí di chuyển, ăn ở của chuyên gia.

– Phí tài liệu.

2. Phí của tổ chức chứng nhận:

– Phí ngày công đánh giá, báo cáo.

– Phí di chuyển, ăn ở của chuyên gia.

– Phí quản lý, phê duyệt báo cáo và cấp giấy chứng nhận.

– 10% chi phí trích cho cuộc đánh giá không báo trước theo quy định của Global GAP.

3. Phí của Foodplus:

Dựa trên bảng phí được công bố của GlobalGAP

Lợi ích chứng nhận GlobalGAP

– Sản phẩm đáp ứng quy định của bộ tiêu chuẩn quốc tế.

– Chứng minh với khách hàng về việc các sản phẩm của doanh nghiệp được sản xuất tuân theo phương pháp thực hành nông nghiệp tốt.

– Tạo sự tin cậy đối với người tiêu dùng.

– Cơ hội thâm nhập thị trường cao.

– Gia tăng hiệu quả hoạt động và sức cạnh tranh.

– Giảm thiểu rũi ro liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm.

– Tiếp cận đến nguồn thực phẩm sạch chất lượng, bảo đảm sức khỏe và truy xuất nguồn gốc.

– Giảm các cuộc kiểm tra của bên thứ 2 đối với nông trại vì phần đông các nhà bán lẻ lớn chấp nhận chứng nhận này.

0932521368