Halal cập nhật tiêu chuẩn mới MS 1500:2019

Tiêu chuẩn MS 1500:2009 – Sản xuất, sơ chế, chế biến và bảo quản thực phẩm Halal – Hướng dẫn chung (phiên bản 2) (MS 1500:2009 Halal Food – Production, Preparation, Handling and Storage – General Guidelines (2nd version)) đã hết hiệu lực sau 10 năm.

Tiêu chuẩn Malaysia về thực phẩm Halal được sửa đổi lần cuối vào năm 2009, kể từ khi thành lập lần đầu tiên vào 2004. Trong gần 10 năm tiêu chuẩn về thực phẩm Halal đã là nguyên tắc hướng dẫn trong quy trình chứng nhận Halal tại Malaysia và các quốc gia áp dụng tiêu chuẩn này. Với sự thay đổi không ngừng trong đời sống – xã hội, các tiêu chuẩn cần được sửa đổi để phù hợp hơn với tình hình hiện tại. Tiêu chuẩn Halal Malaysia (MS) đã được lên kế hoạch sửa đổi để đảm bảo rằng phù hợp với các hệ sinh thái Halal luôn thay đổi.

Các phiên bản tiêu chuẩn Halal

  • Phiên bản đầu tiên của tiêu chuẩn được giới thiệu lần đầu vào năm 2004.
  • Đến năm 2009, phiên bản thứ 2 ra đời với bộ tiêu chuẩn MS 1500:2009.
  • Vào tháng 01/2019, phiên bản mới MS 1500:2019 của thực phẩm Halal đã được công bố và quảng bá rộng rãi. Và đây cũng là phiên bản hiện hành.

halal-cap-nhat-tieu-chuan-moi-ms-1500-2019MS 1500:2019 Halal Food -Yêu cầu chung

Tiêu chuẩn hiện được gọi là MS 1500:2019 Halal Food -Yêu cầu chung (Bản sửa đổi lần thứ ba). Nội dung của việc sửa đổi là bổ sung một số điều khoản trong tiêu chuẩn, bao gồm các thuật ngữ và định nghĩa, và loại bỏ giết mổ Halal khỏi tiêu chuẩn. Các chủ sở hữu chứng chỉ Halal hiện tại cần phải tự điều chỉnh để phù hợp với các yêu cầu mới. Nhưng nhìn chung, tác động của các tiêu chuẩn sửa đổi mới gần như rất nhỏ.

Tiêu chuẩn Halal của Malaysia về thực phẩm – MS 1500:2019 Halal Food – Yêu cầu chung, đưa ra những điều cần thiết và tối thiểu yêu cầu đối với thực phẩm được coi là Halal. Các tiêu chuẩn cũng quy định quy trình, thủ tục và tình huống cần thiết để chứng nhận rằng người Hồi giáo có thể tiêu thụ thực phẩm. Đòi hỏi các tổ chức phải tuân thủ các yêu cầu quy định trong các tài liệu cho sản xuất, sơ chế, chế biến và bảo quản thực phẩm Halal và sẽ được đánh giá bởi tổ chức đánh giá có năng lực.

Những lợi ích của việc tuân thủ các tiêu chuẩn thực phẩm Halal là:

Khả năng thâm nhập vào thị trường lớn của người Hồi giáo – chiếm 20% dân số thế giới. Bởi biểu tượng Halal của Malaysia được đánh giá cao và được các quốc gia Hồi giáo chấp nhận.

Hơn nữa, chứng nhận Halal của Malaysia đảm bảo cho doanh nghiệp tham gia, khách hàng, nhà cung cấp và bên liên quan rằng sản phẩm là Halal và tuân thủ Shariah.

Những thay đổi trong nội dung tiêu chuẩn

Đầu tiên phải kể đến, tiêu đề của tiêu chuẩn đã được thay đổi và rút gọn. “MS 1500:2009 – Sản xuất, sơ chế, chế biến và bảo quản thực phẩm Halal” giờ đây được rút ngắn và đơn giản hóa chỉ với “MS 1500:2019 Thực phẩm Halal – yêu cầu chung (Bản sửa đổi lần thứ ba)”.

Tiêu chuẩn MS 1500:2019 có bổ sung Mục 2 – Tài liệu viện dẫn, tiêu chuẫn MS 2393: 2013 – Thuật ngữ Hồi giáo và Danh pháp – mô tả một danh sách các định nghĩa của các thuật ngữ Hồi giáo được sử dụng cùng với MS 1500.

Một sửa đổi tiếp theo là Mục 3 – Thuật ngữ và Định nghĩa, có bổ sung 1 vài thuật ngữ trong tiêu chuẩn MS 1500:2019. Ví dụ: định nghĩa về “Thực phẩm Halal” đã được đã thay đổi một chút về cụm từ để hiểu rõ ràng về định nghĩa. Thuốc không say hiện là một trong những điều kiện cần tuân thủ, trái ngược với phiên bản trước, được yêu cầu chung với “an toàn cho tiêu dùng, không say và không nguy hại cho sức khỏe”.

halal-cap-nhat-tieu-chuan-moi-ms-1500-2019

Định nghĩa về “Không Halal” cũng được bổ sung trong phiên bản này. Trong bản sửa đổi mới, Halal được định nghĩa là “các vấn đề hợp pháp và được phép trong đạo Hồi dựa trên luật Shariah và Fatwa ”. Điều này là để củng cố chức năng của Fatwa như một trong những nguồn luật Hồi giáo. Sự bao gồm này cũng bao gồm xem xét các vấn đề cấp bách cần được làm rõ bắt nguồn từ fatwa ban hành thông qua sự đồng thuận của học giả (Ijma ‘Ulama’).

Các thay đổi khác là về các điều khoản yêu cầu của tiêu chuẩn, cụ thể như sau:

MS 1500:2009

MS 1500:2019

3.1 Trách nhiệm quản lý

Bao gồm 3 yêu cầu:

3.1.1 Bổ nhiệm ủy ban Halal gồm các nhân viên Hồi giáo.

3.1.2 Ban quản lý phải đảm bảo nhân sự được đào tạo về các yêu cầu Halal.

3.1.3 Ban quản lý phải đảm bảo có đủ nguồn lực (tức là nhân lực, phương tiện,

tài chính và cơ sở hạ tầng) được cung cấp để thực hiện hệ thống kiểm soát Halal.

4.1 Trách nhiệm quản lý

Bao gồm 7 yêu cầu:

4.1.1 Ban quản lý phải đảm bảo rằng tính toàn vẹn của halal và thực phẩm được được sản xuất theo yêu cầu của Halal.

4.1.2 Ban quản lý sẽ chỉ định một nhân viên Hồi giáo có trách nhiệm đảm bảo hiệu quả thực hiện của hệ thống kiểm soát halal nội bộ.

4.1.3 Ban quản lý phải cung cấp đào tạo thường xuyên cho các nhân viên có liên quan về nguyên tắc và áp dụng Halal.

4.1.4 như 3.1.3

4.1.5 Ban quản lý phải đảm bảo tất cả các hoạt động liên quan để sản xuất và xử lý

thực phẩm Halal được ghi đúng cách. Tất cả các tài liệu và hồ sơ sẽ được duy trì và có thể truy xuất được.

4.1.6 Ban quản lý sẽ cho phép các nhân viên Hồi giáo thực hiện nghĩa vụ của

Thực hành tôn giáo.

4.1.7 Ban quản lý phải đảm bảo sự tham gia và đóng góp của các nhân viên, nhà cung cấp và phân phối để bảo tồn tính toàn vẹn của Halal.

3.2 Mặt bằng

Gồm 10 yêu cầu

4.2 Mặt bằng và thiết bị

Gồm 11 yêu cầu:

– Loại bỏ yêu cầu liên quan đến quá trình giết mổ (3.2.9)

– Bổ sung hai yêu cầu:

4.2.9 Khu vực chế biến không được có đồ đạc và các yếu tố thờ cúng tôn giáo.

4.2.10 Khu vực cầu nguyện của người Hồi giáo phải được cung cấp, bố trí thích hợp và được duy trì tốt.

3.3 Thiết bị, dụng cụ, máy móc và xử lý hỗ trợ

Gồm 3 yêu cầu

 

4.3 Thiết bị, dụng cụ, máy móc và xử lý hỗ trợ

Gồm 5 yêu cầu:

Hai điều khoản đã được thêm vào

4.3.4 – Cấm sử dụng thiết bị hoặc bàn chải từ lông động vật.

4.3.5 – Yêu cầu đối với thiết bị, dụng cụ, máy móc và chế biến nói trên dụng cụ hỗ trợ phải được làm sạch và bảo trì thường xuyên.

3.4 Vệ sinh, sạch sẽ và an toàn thực phẩm4.4 Vệ sinh, sạch sẽ và an toàn thực phẩm

Yêu cầu đối với vệ sinh, sạch sẽ và an toàn thực phẩm, phần lớn vẫn giữ nguyên như phiên bản trước.

3.5 Chế biến của thực phẩm Halal4.5 Chế biến của thực phẩm Halal

Có sự thay đổi lớn về việc loại bỏ quá trình giết mổ các điều khoản cùng với Phụ lục A trong phiên bản trước. Hiện tại trong phiên bản mới, giết mổ Halal không có quy định cụ thể mà chỉ quy định chung như thực phẩm đã qua chế biến hoặc các thành phần của nó phải an toàn cho việc tiêu dùng, không độc hại, không gây độc hại và không nguy hiểm cho sức khỏe.

3.6 Bảo quản, vận chuyển, trưng bày, bán hàng và phục vụ thực phẩm Halal4.6 Bảo quản, vận chuyển, trưng bày, bán hàng và phục vụ thực phẩm Halal

Trong các phiên bản mới đã xóa điều khoản 3.6.2.

3.7 Đóng gói, dán nhãn và quảng cáo4.7 Đóng gói và dán nhãn

Phiên bản mới bỏ qua thuật ngữ “quảng cáo”. Phương pháp sertu vẫn được giữ lại trong các tiêu chuẩn. Phần còn lại

của nội dung vẫn giống như phiên bản trước.

3.8 Yêu cầu pháp lý4.8 Yêu cầu pháp lý

Tương tự

Tin tức liên quan

0901981789