Hồ sơ thành lập Tổ hợp tác

Hướng dẫn hồ sơ thành lập tổ hợp tác – Tổ hợp tác là tổ chức không có tư cách pháp nhân, được hình thành trên cơ sở hợp đồng hợp tác, gồm từ 02 cá nhân, pháp nhân trở lên tự nguyện thành lập, cùng đóng góp tài sản, công sức để thực hiện những công việc nhất định, cùng hưởng lợi và cùng chịu trách nhiệm.

Căn cứ theo Nghị định 77/2019/NĐ-CP về Tổ hợp tác

Ngày 10/10/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 77/2019/NĐ-CP về tổ hợp tác.
Theo đó, tổ hợp tác do từ 02 cá nhân, pháp nhân trở lên tự nguyện thành lập, cùng góp tài sản, công sức để làm những công việc nhất định, cùng hưởng lợi và chịu trách nhiệm.

(Hiện hành theo quy định tại Nghị định 151/2007/NĐ-CP tổ hợp tác được hình thành trên cơ sở hợp đồng hợp tác của từ 03 cá nhân trở lên, không có đối tượng pháp nhân như quy định mới).

Thành viên của tổ hợp tác có thể là pháp nhân.

Tổ chức trở thành thành viên tổ hợp tác khi đáp ứng các điều kiện sau:

1. Tổ chức là pháp nhân Việt Nam, thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, có năng lực pháp luật phù hợp với lĩnh vực kinh doanh của tổ hợp tác.

2. Tự nguyện gia nhập và chấp thuận nội dung hợp đồng hợp tác.

3. Cam kết đóng góp tài sản, công sức theo quy định của hợp đồng hợp tác.

4. Điều kiện khác theo quy định của hợp đồng hợp tác

Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác

1. Tổ hợp tác hoạt động trên cơ sở hợp đồng hợp tác.

2. Cá nhân, pháp nhân tự nguyện thành lập, gia nhập và rút khỏi tổ hợp tác.

3. Thành viên tổ hợp tác có quyền dân chủ, bình đẳng trong việc quyết định tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác. Quyết định theo đa số trừ trường hợp hợp đồng hợp tác, Bộ luật dân sự và pháp luật có liên quan quy định khác.

4. Cùng hưởng lợi và cùng chịu trách nhiệm.

Xem thêm: Quy trình, thủ tục thành lập tổ hợp tác chi tiết

ho-so-thanh-lap-to-hop-tacHồ sơ thành lập Tổ hợp tác

Các mẫu giấy sử dụng cho hồ sơ thành lập Tổ hợp tác

 1. Hợp đồng hợp tác – Mẫu I.02
 2. Thông báo thành lập/thay đổi tổ hợp tác – Mẫu I.01
 3. Danh sách thành viên tổ hợp tác – Mẫu I.02.01
 4. Danh sách ban điều hành tổ hợp tác – Mẫu I.02.02
 5. Sổ theo dõi thành lập và hoạt động của tổ hợp tác – Mẫu II.01
 6. Báo cáo tình hình thành lập và hoạt động của tổ hợp tác – Mẫu II.02
 7. Thông báo tình hình hoạt động của tổ hợp tác năm… – Mẫu I.04
 8. Thông báo chấm dứt hoạt động tổ hợp tác – Mẫu I.03

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện

 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND xã, phường
 • Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
 • Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Bộ phận “một cửa” của UBND xã, phường
 • Cơ quan phối hợp: Không.

Trên đây là toàn bộ những tài liệu cần thiết để đăng ký thành lập Tổ hợp tác. Hi vọng đã phần nào giải đáp được những thắc mắc của bạn. Hãy liên hệ cho chúng tôi khi bạn có quan tâm đến các Thủ tục, hồ sơ thành lập Tổ hợp tác mới.

Tin tức liên quan

0901981789