Hồ sơ, trình tự kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu

Hồ sơ, trình tự kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu được quy định tại Điều 21 Nghị định 84/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực từ ngày 01/01/2020 )về quản lý phân bón như sau:

ho-so-trinh-tu-kiem-tra-nha-nuoc-ve-chat-luong-phan-bon-nhap-khauTrình tự kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu

1. Hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu gồm:

  • Giấy đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu theo Mẫu số 16 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này;
  • Bản chụp các giấy tờ sau: Hợp đồng mua bán; danh mục hàng hóa kèm theo (ghi rõ số lượng đăng ký, mã hiệu của từng lô hàng); hóa đơn hàng hóa; vận đơn (đối với trường hợp hàng hóa nhập theo đường không, đường biển hoặc đường sắt).

2. Trình tự kiểm tra và lấy mẫu

a) Nộp hồ sơ

  • Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này đến cơ quan kiểm tra nhà nước quy định tại khoản 4 Điều này;

b) Kiểm duyệt hồ sơ

Cơ quan kiểm tra nhà nước kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này trong thời gian 01 ngày làm việc.

  • Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan kiểm tra nhà nước xác nhận vào đơn đăng ký. Đồng thời, tiến hành lấy mẫu theo quy định.
  • Trường hợp hồ sơ không đầy đủ và hợp lệ; cơ quan kiểm tra nhà nước trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

ho-so-trinh-tu-kiem-tra-nha-nuoc-ve-chat-luong-phan-bon-nhap-khauLấy mẫu kiểm nghiệm

c) Lấy mẫu kiểm tra chất lượng.

  • Kiểm tra thực tế sự phù hợp của lô phân bón tại địa điểm lấy mẫu so với tài liệu trong hồ sơ đăng ký. Trường hợp phù hợp, tiến hành lấy mẫu phân bón. Mẫu phân bón sau khi lấy phải được niêm phong và lập Biên bản lấy mẫu kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu theo Mẫu số 17 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.
  • Thử nghiệm tất cả các chỉ tiêu chất lượng và yếu tố hạn chế của phân bón theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng phân bón. Trường hợp chỉ tiêu chất lượng chưa được chỉ định cho các phòng thử nghiệm trong nước thì cơ quan được giao thực hiện quản lý nhà nước về phân bón xem xét chấp thuận kết quả thử nghiệm chất lượng của nhà sản xuất.

d) Thông báo kết quả kiểm tra.

  • Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi lấy mẫu kiểm tra; cơ quan kiểm tra nhà nước thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu cho tổ chức, cá nhân theo Mẫu số 18 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.
  • Phân bón được phép đưa về kho bảo quản trước khi có kết quả kiểm tra. Thực hiện theo quy định về thủ tục kiểm tra; giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Những thông tin cơ bản trên đây mà Chất Lượng Việt chúng tôi cung cấp về vấn đề Hồ sơ, trình tự kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu hy vọng có thể giúp ích phần nào cho việc tìm hiểu của quý khách. Ngoài ra Chất Lượng Việt là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn thực hiện khảo nghiệm phân bón; xin Giấy phép sản xuất phân bón,… trên toàn quốc hiện nay. Mọi nhu cầu hay thắc mắc liên quan, quý khách hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được hỗ trợ sớm và tư vấn hoàn toàn miễn phí.

Tin tức liên quan

0901981789