Hỏi đáp về VietGAP thủy sản trong nuôi trồng thủy sản

Câu 1: VietGAP thủy sản là gì?

VietGAP là viết tắt của cụm từ tiếng Anh “VietNamese Good Aquaculture Practices” nghĩa là ” Thực hành nuôi trồng thủy sản tốt Việt Nam”. VietGAP là quy phạm thực hành áp dụng trong nuôi trồng thủy sản nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm, giảm thiểu dịch bệnh, giảm thiểu ô nhiễm môi trường sinh thái, đảm bảo trách nhiệm xã hội, truy xuất nguồn gốc sản phẩm và góp phần thúc đẩy nuôi trồng thủy sản hướng tới sự phát triển bền vững.

VietGAP trong nuôi thủy sản được Bộ NN&PTNT ban hành lần đầu năm 2011 theo Quyết định số 1503/QĐ-BNN-TCTS ngày 05/07/2011 và được sửa đổi, thay thế bằng Quyết định số 3824/QĐ-BNNTCTS ngày 06/9/2014 ban hành về Quy phạm nuôi trồng thủy sản tốt VietGAP (gọi tắt là Quyết định số 3824/QĐBNN-TCTS).

hoi-dap-ve-vietgap-thuy-san-trong-nuoi-trong-thuy-san

Câu 2: Phát triển bền vững là gì?

Theo định nghĩa của Ủy ban Môi trường và Phát triển của Liên Hiệp quốc: “Phát triển bền vững là sự phát triển của Liên hiệp quốc: ” Phát triển bền vững là sự phát triển có thể đáp ứng được những nhu cầu hiện tại mà không ảnh hưởng, tổn hại đến những khả năng đáp ứng nhu cầu của các thế hệ tương lai”.

Phát triển bền vững phải đảm bảo sự phát triển kinh tế hiệu quả, xã hội công bằng và môi trường được bảo vệ, gìn giữ nên “Phát triển bền vững còn được hiểu là sự phát triển hài hòa giữa ba lĩnh vực kinh tế, xã hội và môi trường”.

Câu 3: Áp dụng VietGAP có lợi gì?

Áp dụng VietGAP mang lại lợi ích cho tất cả các bên tham gia vào chuỗi giá trị nuôi trồng thủy sản, cụ thể như sau:

1. Đối với cơ sở nuôi:

 • Giảm chi phí sản xuất do kiểm soát tốt vật tư đầu vào (sử dụng con giống, thức ăn, thuốc, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường đảm bảo chất lượng, theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuấ hoặc cán bộ chuyên môn, đúng mục đích và giảm thiểu nhầm lẫn, lãng phí), giảm rủi ro về bệnh dịch, quản lý tốt chất thải để bảo vệ môi trường;
 • Sản phẩm có chất lượng ổn định, đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm, xây dựng được thương hiệu, tăng sức cạnh tranh, truy xuất nguồn gốc, dễ tiếp cận với thị trường trong và ngoài nước;
 • Tạo dựng được mối quan hệ tốt với người lao động và cộng đồng xung quanh.

2. Đối với người lao động:

 • Được đảm bảo quyền lợi hợp pháp theo quy định của Luật lao động, được đối xử bình đẳng và làm việc trong môi trường an toàn, bảo đảm vệ sinh;
 • Được nâng cao kỹ năng lao động thông qua các lớp tập huấn kỹ thuật vè VietGAP và áp dụng/thực hiện các bước thực hành VIetGAP vào điều kiện nuôi thực tế cơ sở cũng như ghi chép hồ sơ.

3. Đối với người tiêu dùng và xã hội:

 • Có thể truy xuất được nguồn gốc sản phẩm và yêu cầu người sản xuất chịu trách nhiệm về sản phẩm đã sản xuất;
 • Có thêm sự lựa chọn về sản phẩm an toàn và chất lượng tốt từ đó giảm chi phí chăm sóc sức khỏe/y tế cho xã hội;
 • Góp phần bản vệ môi trường, ổn định trật tự xã hội và phát triển bền vững.

4. Đối với cơ sở chế biến thủy sản:

 • Có nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm nên sản phẩm đầu ra được thị trường chấp nhận dễ dàng hơn;
 • Giảm chi phí và thời gian cho việc kiểm tra mẫu thủy sản đầu vào;
 • Giảm nguy cơ sản phẩm bị cấm nhập khẩu hoặc bị nước nhập khẩu kiểm tra 100% lô hàng bị phát hiện không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Câu 4: Có thể áp dụng VietGAP cho những đối tượng và phương thức nuôi trồng thủy sản nào?

VietGAP có thể áp dụng cho tất cả đối tượng và phương thức nuôi trồng thủy sản từ khi chuẩn bị, thả giống đến thu hoạch sản phẩm (trừ cá cảnh).

Câu 5: VietGAP thủy sản có bắt buộc áp dụng hay không?

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khuyến khích các cơ sở nuôi áp dụng VietGAP cho tất cả đối tượng thủy sản nuôi. VietGAP chỉ trở thành bắt buộc khi được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật.

Câu 6: Sản phẩm được chứng nhận VietGAP có giá bán cao hơn sản phẩm không chứng nhận VietGAP không?

Giá bán của sản phẩm do thị trường (người tiêu dùng) quyết định. Thực tế cho thấy, người tiêu dùng sẵn sàng mua những sản phẩm an toàn cho sức khỏe của họ. Áp dụng VietGAP giúp người nuôi tạo sản phẩm đáp ứng mong muốn của người tiêu dùng. Chứng nhận VietGAP là bằng chứng cho sự cam kết của nhà sản xuất trong việc cung cấp sản phẩm an toàn, vì thế nó là cơ sở để người tiêu dùng tin tưởng và sẵn sàng trả giá tương xứng với chất lượng sản phẩm đã được chứng nhận.

Mặc dù giá bán hiện nay có thể chưa cao hơn sản phẩm không áp dụng VietGAP nhưng cơ sở nuôi áp dụng Quy phạm sẽ quản lý tốt hơn, ít rủi ro hơn, sử dụng hiệu quả thức ăn, tăng tỷ lệ sống và kích cỡ thu hoạch… từ đó giảm chi phí đầu vào, người nuôi sẽ thu được lợi nhuận cao hơn.

Tin tức liên quan

0901981789