Hợp nhất giữa 2 tổ chức UTZ và Rainforest Alliance

Hai tổ chức chứng nhận bền vững hàng đầu trên thế giới, UTZ và Rainforest Alliance đã có thông báo chính thức hợp lực với nhau vào tháng giêng 2018. Với mong muốn hợp lực với nhau để có thể mang lại tầm ảnh hưởng lớn hơn và trở thành đối tác tốt hơn cho nhiều bên liên quan mà 2 tổ chức làm việc cùng.

hop-nhat-giua-utz-va-rainforest-allianceHợp nhất giữa 2 tổ chức UTZ và Rainforest Alliance

UTZ là gì?

UTZ là một chương trình phát triển bền vững cho Cà phê, Cacao và Chè, hợp tác cùng các thương hiệu hiện có. Là chương trình chứng nhận toàn cầu đảm bảo sản xuất một cách có trách nhiệm.

Chương trình này bao gồm hỗ trợ nông dân thông qua đào tạo; bảo vệ môi trường thông qua kiểm định nghiêm ngặt các chất độc hại và đất đai canh tác; quan tâm đến đời sống công nhân và cộng đồng một cách toàn diện thông qua thiết lập các tiêu chuẩn đối với người sản xuất; về cơ sở vật chất y tế, giáo dục, nước sinh hoạt và nhà ở đáp ứng nhu cầu của cả cộng đồng.

Rainforest Alliance là gì?

Rainforest Alliance (RA) là một tổ chức phi chính phủ (NGO) làm việc nhằm bảo tồn đa dạng sinh học và đảm bảo phát triển bền vững bằng cách chuyển đổi tập quán sử dụng đất, thúc đẩy kinh doanh và hành vi của người tiêu dùng. Rainforest Alliance khai thác các lực lượng thị trường như một phần trong chiến lược của mình nhằm xác định những tác nhân chính của nạn phá rừng và tàn phá môi trường: Khai thác gỗ, mở rộng canh tác nông nghiệp, chăn nuôi gia súc và du lịch.

Tổ chức này cũng đào tạo nông dân, cán bộ lâm nghiệp và những người khai thác du lịch trong các hoạt động bền vững bảo tồn đất và đường thủy, cải thiện đời sống, bảo vệ người lao động và cộng đồng; tổ chức này cũng giúp họ tiếp cận các nguồn tài chính cần thiết để thực hiện những thay đổi bền vững.

Vì sao UTZ và Rainforest Alliance tiến hành sáp nhập?

UTZ và Rainforest Alliance tiến hành sáp nhập để ứng phó với các thách thức lớn lao mà nhân loại đang phải đối mặt: phá rừng, biến đổi khí hậu, nghèo đói có hệ thống, và bất bình đẳng xã hội. Hai tổ chức quyết định hợp sức lại với nhau vì họ biết rằng, cùng với nhau, họ sẽ gây dựng một vị thế tốt hơn nhằm đạt được tầm ảnh hưởng cần thiết để giải quyết các thách thức trên một cách hiệu quả.

hop-nhat-giua-utz-va-rainforest-allianceTổ chức mới có tên là Rainforest Alliance, sẽ giải quyết các vấn đề môi trường và xã hội trên toàn cầu

Sứ mệnh đặt ra là xây dựng một tương lai trong đó thiên nhiên được bảo vệ, đa dạng sinh học được sinh sôi, đồng thời người nông dân, người lao động và công đồng được hưởng sự thịnh vượng, việc sử dụng đất đai được bềnh vững cùng các phương thức kinh doanh có trách nhiệm là một chuẩn mực.

Tên của tổ chức mới là gì?

Tổ chức mới mang tên Rainforest Alliance, vốn là một cái tên với nhiều sức mạnh lan tỏa trong cộng đồng.

Tổ chức mới nhắm đến tạo ra một tiêu chuẩn chứng nhận duy nhất trên toàn cầu gọi là tiêu chuẩn Rainforest Alliance. Tổ chức mới sẽ đơn giản hóa chứng nhận cho nông dân, giúp người sản xuất vùng khó khăn ở các quốc gia đang phát triển có thu nhập cao hơn, giúp các công ty có năng lực xây dựng các chuỗi cung ứng có trách nhiệm hơn, tạo ra một quá trình thanh tra duy nhất đối với các chủ sở hữu chứng nhận.

Tổ chức mới cũng sẽ mở rộng nỗ lực trợ giúp và thông qua các đối tác mới, bảo đảm bảo tồn được toàn bộ cảnh quan ở các vùng ưu tiên từ Ấn Độ và Guatemala đến Ghana.

Tin tức liên quan

0901981789