Công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Ngày 31/12/2019, Bộ Xây dựng đã ban hành QCVN 16:2019/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, kèm theo là Thông tư số 19/2019/TT-BXD. Bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/07/2020, vì vậy bắt buộc đối với những sản phẩm vật liệu xây dựng phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy trước khi lưu hành ra thị trường

Phạm vi áp dụng

Căn cứ QCVN 16:2019/BXD về cơ bản, Quy chuẩn này quy định các yêu cầu về kỹ thuật và quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng theo quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (gọi tắt là sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng) được sản xuất trong nước, nhập khẩu, kinh doanh, lưu thông trên thị trường và sử dụng vào các công trình xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.

Quy chuẩn này không áp dụng cho sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu dưới dạng mẫu thử, hàng mẫu, hàng trưng bày triển lãm hội chợ; hàng hóa tạm nhập tái xuất, hàng hóa quá cảnh.

Danh sách những sản phẩm vật liệu xây dựng phải chứng nhận và công bố hợp quy

Các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng khi lưu thông trên thị trường phải có (giấy) chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy và thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Dưới đây là 06 nhóm vật liệu xây dựng thuộc danh sách phải chứng nhận và công bố chứng nhận hợp quy:

hop-quy-vat-lieu-xay-dungMột số sản phẩm VLXD phải công bố hợp quy

I. Xi măng, phụ gia cho xi măng và bê tông

 1. Xi măng poóclăng
 2. Xi măng poóc lăng hỗn hợp
 3. Xi măng poóc lăng bền sun phát
 4. Xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát
 5. Xỉ hạt lò cao dùng để sản xuất xi măng
 6. Tro bay dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng
 7. Thạch cao phospho dùng để sản xuất xi măng

II. Kính xây dựng

 1. Kính nổi
 2. Kính màu hấp thụ nhiệt
 3. Kính phủ phản quang
 4. Kính phủ bức xạ thấp
 5. Kính gương tráng bạ

III. Gạch, đá ốp lát

 1. Gạch gốm ốp lát ép bán khô
 2. Gạch gốm ốp lát đùn dẻo
 3. Đá ốp lát tự nhiên

IV. Cát xây dựng

 1. Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa
 2. Cát nghiền cho bê tông và vữa

V. Vật liệu xây

 1. Gạch đặc đất sét nung
 2. Gạch rỗng đất sét nung
 3. Gạch bê tông
 4. Sản phẩm bê tông khí chưng áp
 5. Sản phẩm bê tông bọt và bê tông khí không chưng áp

VI. Vật liệu xây dựng khác

 1. Tấm sóng amiăng xi măng
 2. Amiăng crizôtin để sản xuất tấm sóng amiăng xi măng
 3. Tấm thạch cao
 4. Sơn tường dạng nhũ tương
 5. Ống Polyvinyl clorua không hóa dẻo (PVC-U) dùng cho hệ thống cấp nước được đặt ngầm và nổi trên mặt đất trong điều kiện có áp suất
 6. Ống nhựa Polyetylen (PE) dùng để cấp nước
 7. Ống nhựa Polypropylen (PP) dùng đểdẫn nước nóng và nước lạnh
 8. Sản phẩm hợp kim nhôm dạng profile dùng để chế tạo cửa sổ và cửa đi
 9. Thanh profile poly(vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U) dùng để chế tạo cửa sổ và cửa đi

Việc đánh giá hợp quy các sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng sản xuất trong nước và nhập khẩu được thực hiện theo một trong các phương thức đánh giá quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN.

Các nguyên tắc trong công bố hợp quy

 1. Công bố hợp quy là hoạt động bắt buộc. Đối tượng của công bố hợp quy là sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành.
 2. Công bố hợp quy vật liệu xây dựng dựa trên: Kết quả chứng nhận hợp quy theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật tương ứng và do tổ chức chứng nhận được chỉ định thực hiện. Việc thử nghiệm phục vụ đánh giá hợp quy được thực hiện tại tổ chức thử nghiệm đã đăng ký.
 3. Trường hợp sản phẩm, hàng hóa được quản lý bởi nhiều quy chuẩn kỹ thuật khác nhau thì tổ chức, các nhân phải thực hiện việc đăng ký bản công bố hợp quy tại các cơ quan chuyên ngành tương ứng và dấu hợp quy chỉ được sử dụng khi sản phẩm, hàng hóa đó đã thực hiện đầy đủ các biện pháp quản lý theo quy định tại các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Trình tự công bố hợp quy

Việc công bố hợp quy các doanh nghiệp phải thực hiện theo 2 bước sau:

Bước 1: Đánh giá hơp quy

a) Việc đánh giá hợp quy có thể do tổ chức chứng nhận được chỉ định (bên thứ ba) hoặc do tổ chức, cá nhân công bố hợp quy (bên thứ nhất) thực hiện.

Việc đánh giá hợp quy được thực hiện theo phương thức đánh giá sự phù hợp quy định trong quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

b) Kết quả đánh giá hợp quy là căn cứ để tổ chức, cá nhân công bố hợp quy.

Bước 2: Đăng ký bản công bố hợp quy tại cơ quan chuyên ngành do Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và Ủy ban nhân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ định.

Hồ sơ đăng ký công bố hợp quy

Tổ chức, cá nhân công bố hợp quy lập 02 bộ hồ sơ công bố hợp quy, trong đó 01 bộ hồ sơ nộp trực tiếp tới cơ quan chuyên ngành và 01 bộ hồ sơ lưu giữ tại tổ chức, cá nhân. Thành phần hồ sơ được quy định như sau:

Vật liệu xây dựng thực hiện công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận được chỉ định (bên thứ ba), hồ sơ công bố hợp quy bao gồm:

 1. Bản công bố hợp quy (theo Mẫu 2. CBHC/HQ quy định tại Phụ lục III Thông tư 28/2012/TT-BKHCN)
 2. Bản sao giấy tờ chứng minh về việc thực hiện sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân công bố hợp quy (Giấy đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký hộ kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định thành lập hoặc giấy tờ khác the quy định của Pháp luật.)
 3. Bản sao giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp kèm theo mẫu hợp quy của tỏ chức chứng nhân được chỉ định cấp cho tổ chức, cá nhân.

hop-quy-vat-lieu-xay-dunghop-quy-vat-lieu-xay-dungMẫu 2. CBHC/HQ quy định tại Phụ lục III Thông tư 28/2012/TT-BKHCN

Xử lý hồ sơ công bố hợp quy

Hồ sơ công bố hợp quy gửi tới cơ quan chuyên ngành được xử lý như sau:

 • Số lượng hồ sơ: 01 bộ
 • Thời gian giải quyết: 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
 • Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng Tỉnh, Thành phố
 • Kết quả thủ tục hành chính: Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy.

Hãy liên hệ Viet Quality theo số điện thoại 0901.981.789 nếu có bất kỳ thắc mắc nào về thủ tục chứng nhận hợp quy hoặc công bố hợp quy vật liệu xây dựng.

Tin tức liên quan

0901981789