ISO 22000:2018 – Tư vấn tiêu chuẩn ISO 22000:2018

ISO 22000:2018 là gì?

Tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000:2018 do Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ban hành nhằm xây dựng hệ thống kiểm soát vệ sinh an toàn trong quá trình sản xuất, chế biến thực phẩm có phạm vi áp dụng mang tính quốc tế, phù hợp với xu thế kinh tế hội nhập toàn cầu.

iso-220002018Để nhận được chứng chỉ tiêu chuẩn TCVN ISO 22000:2018. Tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong ngành thực phẩm cần phải đáp ứng được những yêu cầu cơ bản của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm như sau:

3 yêu cầu cơ bản của chứng nhận hệ thống

 1. Trao đổi thông tin: Việc trao đổi thông tin với khách hàng, cũng như những nhà cung ứng; về xác định những mối nguy và những biện pháp kiểm soát. Để có thể đáp ứng được những yêu cầu của khách hàng. Có lẽ đây chính là điều kiện tiên quyết mà tổ chức, doanh nghiệp thực phẩm; cần phải đáp ứng để có thể nhận được chứng nhận ISO 22000.
 2. Quản lý hệ thống: Tổ chức, doanh nghiệp cần phải thiết lập, vận hành và cấp nhất hệ thống quản lý an toàn thực phẩm một cách hiệu quả nhất. Dựa trên cơ sở cấu trúc của hệ thống quản lý và những hoạt động quản lý chung của tổ chức, doanh nghiệp. Điều này sẽ mang đến lợi ích tối đa nhất; không chỉ cho tổ chức, doanh nghiệp mà còn cả các bên có liên quan. Tổ chức, doanh nghiệp của bạn có thể áp dụng riêng lẻ. Hoặc tích hợp cùng ISO 9001 khi quản lý điều hành tại cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm.
 3. Những chương trình tiên quyết: Đây là những điều kiện cơ bản và là hoạt động cần thiết. Để có thể duy trì môi trường vệ sinh xuyên suốt trong chuỗi cung ứng thực phẩm. Những điều kiện và hoạt động này sẽ phải phù hợp với yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh; sử dụng và mang đến sự an toàn đối với sản phẩm cuối cùng và người tiêu dùng.

Phạm vi áp dụng tiêu chuẩn ISO 22000:2018

Tiêu chuẩn ISO 22000:2018 quy định các yêu cầu đối với một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (FSMS) để cho phép một tổ chức tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào chuỗi thực phẩm:

 • Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ an toàn, phù hợp với mục đích sử dụng dự kiến;
 • Chứng minh sự phù hợp với các yêu cầu luật định về an toàn thực phẩm;
 • Chứng minh sự phù hợp với các yêu cầu an toàn thực phẩm đã thỏa thuận với khách hàng;
 • Trao đổi thông tin về các vấn đề ATTP một cách có hiệu lực với các bên quan tâm;
 • Đảm bảo tổ chức phù hợp với các chính sách an toàn thực phẩm đã công bố;
 • Chứng minh sự phù hợp với các bên quan tâm;

Lợi ích khi áp dụng và chứng nhận ISO 22000:2018

1. Xây dựng niềm tin và thương hiệu sản phẩm an toàn

Có niềm tin của khách hàng và đối tác về chất lượng sản phẩm/dịch vụ vì doanh nghiệp đã thiết lập được một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế. Từ đó khách hàng có thể tin tưởng rằng chất lượng sản phẩm được kiểm soát tốt, thực phẩm được kiểm soát điều kiện vệ sinh trong chế biến, các mối nguy gây mất an toàn đối với sức khỏe người dùng được kiểm soát và ngăn ngừa.

2. Tạo lợi thế cạnh tranh

Sản phẩm dịch vụ khi được đưa ra thị trường có dấu hiệu chứng nhận ISO 22000:2018 là cơ sở cho người tiêu dùng, nhà phân phối nhận diện về chất lượng và độ an toàn vệ sinh thực phẩm tốt hơn so với các sản phẩm không có dấu hiệu nhận diện.

3. Giảm chi phí kiểm nghiệm và công bố chất lượng

Theo quy định tại Nghị định 15/2018/NĐ-CP thì đối với sản phẩm của doanh nghiệp đã đạt chứng nhận ISO 22000 sẽ được hưởng các quyền lợi sau:

 • Miễn thủ tục công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất.
 • Không bắt buộc kiểm nghiệm sản phẩm định kỳ đối với cơ sở đã tự công bố hợp quy. Công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

4. Cung cấp phương pháp làm việc tốt

Đối với nội bộ doanh nghiệp thì các cán bộ quản lý và nhân viên sẽ được cung cấp một phương pháp làm việc tốt (do có các quy trình và hướng dẫn thực hiện công việc đã được chuẩn hóa), hiểu rõ công việc của mình phải làm là gì? Hiểu rõ những mối nguy gây mất an toàn thực phẩm tại từng công đoạn và biện pháp để phòng ngừa mối nguy đó không phát sinh, hiểu rõ trách nhiệm và quyền hạn của mình.

Từ đó ổn định được quá trình sản xuất/cung cấp dịch vụ; tạo ra sản phẩm dịch vụ có chất lượng ổn định và phòng ngừa tối đa việc phát sinh các mối nguy gây mất an toàn thực phẩm, ngộ độc thực phẩm trong quá trình chế biến.

Tin tức liên quan

0901981789