ISO 9000 là gì? Nội dung, tiêu chuẩn của ISO 9000

Mọi doanh nghiệp đều cố gắng đạt được chất lượng cao cho sản phẩm và dịch vụ của mình, tuy nhiên việc này thường rất khó khăn. Nếu sản phẩm hoặc dịch vụ không đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, họ sẽ dần dần xa lánh công ty. Vì vậy, làm thế nào để tăng cường chất lượng sản phẩm và dịch vụ đồng thời đáp ứng sự hài lòng của khách hàng? Câu trả lời có thể là ISO 9000. Hôm nay hãy cùng Viet Quality tìm hiểu về bộ tiêu chuẩn chất lượng này nhé!

ISO 9000 là gì?

Một bộ tiêu chuẩn quốc tế về quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng được gọi là ISO 9000, được phát triển để giúp các công ty tài liệu hóa hiệu quả các yếu tố của hệ thống chất lượng cần thiết để duy trì một hệ thống chất lượng hiệu quả, và nó không giới hạn cho bất kỳ ngành nào và có thể áp dụng cho các tổ chức ở mọi quy mô.

ISO 9000 có thể giúp công ty hài lòng khách hàng, đáp ứng các yêu cầu quy định và đạt được sự cải tiến liên tục. Đây cũng là bước đầu tiên và là nền tảng cho hệ thống chất lượng.

iso 9000
Một bộ tiêu chuẩn quốc tế về quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng được gọi là ISO 9000

Lịch sử hình thành và phát triển ISO 9000 

Năm 1987, Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế (ISO), tổ chức quốc tế chuyên về tiêu chuẩn hoá bao gồm các cơ quan tiêu chuẩn quốc gia của hơn 160 quốc gia, công bố ISO 9000. Các tiêu chuẩn đã trải qua các lần sửa đổi đáng kể vào năm 2000 và 2008. Phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn là ISO 9000: 2015 và ISO 9001: 2015, được xuất bản vào tháng 9 năm 2015.

Việc phát triển bộ tiêu chuẩn ISO 9000 được thực hiện bởi ASQ, quản lý các Nhóm Tư vấn Kỹ thuật Hoa Kỳ và các tiểu ban, được ANSI công nhận trong công việc phát triển tiêu chuẩn của mình.

Mục đích của Tiêu chuẩn ISO 9000 là gì?

Mục đích cốt lõi của tiêu chuẩn ISO 9000 là cung cấp một khung kiểm tra thường xuyên để giúp các công ty xác định và tuân theo một hệ thống quản lý chất lượng có hệ thống để đảm bảo sự nhất quán về chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

Trước khi triển khai hệ thống quản lý chất lượng, việc mua một bản sao của Tiêu chuẩn ISO 9000 và ISO 9001 là cần thiết. Đọc cả hai để hiểu rõ ngôn ngữ và các khái niệm được sử dụng trong chúng. Mặc dù tiêu chuẩn viết bằng ngôn ngữ trang trọng và dày đặc, tuy nhiên các tiêu đề điều khoản trong ISO 9001: 2015 khá dễ hiểu.

iso 9000
ISO 900 giúp công ty có một hệ thống kiểm tra và giám sát chất lượng.

Xem thêm: ISO/IEC 17025 là gì? Yêu cầu, lợi ích, quy trình chứng nhận tiêu chuẩn ISO 17025

Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 gồm tiêu chuẩn nào?

Các tiêu chuẩn ISO 9000 cung cấp cho các công ty các phương pháp thực hành tốt nhất, hướng dẫn và từ vựng chuẩn cho hệ thống quản lý chất lượng. Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế đã xuất bản bộ tiêu chuẩn này vào năm 1987, ban đầu nổi tiếng ở châu Âu trước khi lan sang Mỹ vào những năm 1990. Các tiêu chuẩn đã được sửa đổi vào năm 2000 và 2008 để phù hợp với quan điểm phát triển của thế giới về đảm bảo chất lượng. Hiện nay, quản lý chất lượng được hiểu là quản lý các quá trình kỹ thuật và nhân lực phù hợp. Phiên bản mới nhất của ISO 9000 và ISO 9001 đã được xuất bản vào tháng 9 năm 2015.

ISO 9000 không phải là một tiêu chuẩn có thể chứng nhận cho cá nhân hoặc tổ chức. Nó đơn giản là một bộ nguyên tắc và từ vựng cơ bản cho hệ thống quản lý chất lượng. Trong khi đó, ISO 9001 là tiêu chuẩn duy nhất trong họ ISO 9000 có thể được chứng nhận bởi các tổ chức. Quá trình chứng nhận có thể kéo dài hơn một năm và đòi hỏi tài liệu quan trọng để chứng minh sự phù hợp.

Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 bao gồm các tiêu chuẩn như sau:

 • ISO 9001:2015 – Hệ thống quản lý chất lượng, yêu cầu
 • ISO 9000:2015 – Hệ thống quản lý chất lượng, cơ sở và từ vựng
 • ISO 9004:2018 – Quản lý chất lượng, chất lượng của một tổ chức, hướng dẫn để đạt được thành công bền vững
 • ISO 19011:2018 – Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý

ISO 9000 Liên quan đến ISO 9001 như thế nào?

ISO 9000 là một bộ tiêu chuẩn quản lý chất lượng, hay còn được gọi là một chuỗi hoặc gia đình các tiêu chuẩn, trong khi ISO 9001 là một tiêu chuẩn trong bộ tiêu chuẩn ISO 9000. Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 cũng bao gồm một tiêu chuẩn riêng có tên là ISO 9000. Tiêu chuẩn này cung cấp các nguyên tắc cơ bản và thuật ngữ liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng (QMS).

ISO 9000 giải thích các nguyên tắc của hệ thống quản lý chất lượng, trong khi ISO 9001 xác định các yêu cầu mà một tổ chức phải đáp ứng để đạt được chứng nhận.

Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 bao gồm các định nghĩa và thuật ngữ khác nhau không thể thiếu để phát triển sự hiểu biết đúng đắn về các khái niệm quản lý chất lượng ISO 9001.

iso 9000
ISO 9000 và ISO 9001 có những điểm khác biệt

Các phiên bản tiêu chuẩn ISO 9000

 • ISO 9000:1987 – Các tiêu chuẩn về quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng, hướng dẫn lựa chọn và sử dụng
 • ISO 9000:2000 – Hệ thống quản lý chất lượng, cơ sở và từ vựng
 • ISO 9000:2005 – Hệ thống quản lý chất lượng, cơ sở và từ vựng
 • ISO 9000:2015 – Hệ thống quản lý chất lượng, cơ sở và từ vựng

Nội dung của tiêu chuẩn ISO 9000:2015 

ISO 9000 là một bộ các tiêu chuẩn quản lý chất lượng, trong đó bao gồm một tiêu chuẩn riêng mang tên ISO 9000. Tiêu chuẩn này cung cấp các nguyên tắc cơ bản và thuật ngữ về hệ thống quản lý chất lượng (QMS).

Trong khi đó, ISO 9001 là một trong các tiêu chuẩn trong họ ISO 9000, nó xác định các yêu cầu mà một tổ chức phải đáp ứng để đạt được chứng nhận. Ngoài ra, ISO 9000 còn giải thích các nguyên tắc của hệ thống quản lý chất lượng và cung cấp thuật ngữ cần thiết để phát triển sự hiểu biết đúng đắn về các khái niệm quản lý chất lượng được sử dụng bởi ISO 9001.

Các nguyên tắc của tiêu chuẩn ISO 9000

Các nguyên tắc của ISO 9000 là không thể thiếu đối với hầu hết mọi doanh nghiệp. Chúng bao gồm:

Khách hàng là trọng điểm

 • Hiểu và đáp ứng nhu cầu hiện tại và tương lai của khách hàng
 • Điều chỉnh mục tiêu của tổ chức sao cho phù hợp với mong đợi của khách hàng
 • Đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng
 • Đánh giá, đo lường sự hài lòng của khách hàng
 • Xây dựng, quản lý mối quan hệ với khách hàng
 • Tập trung vào mục tiêu vượt qua sự mong đợi của khách hàng
 • Tìm hiểu và nghiên cứu kinh nghiệm của khách hàng để cải thiện sự hài lòng của họ.

Khả năng lãnh đạo

 • Xác định tầm nhìn và chiến lược cho tổ chức
 • Thiết lập các mục tiêu cụ thể, đo lường và theo dõi tiến độ
 • Tạo ra và phát triển giá trị cốt lõi của tổ chức
 • Xây dựng một môi trường làm việc đáng tin cậy và hỗ trợ sự phát triển cá nhân của nhân viên
 • Đầu tư vào việc đào tạo và phát triển nhân viên
 • Thúc đẩy sự đóng góp và tinh thần làm việc đội nhóm
 • Nghiên cứu và phát triển các kỹ năng lãnh đạo.

Sự tham gia của mọi người

Tận dụng tối đa năng lực của tất cả nhân viên và đánh giá công bằng

 • Giao trách nhiệm cho mọi người
 • Khuyến khích tham gia vào quá trình cải tiến liên tục
 • Đánh giá hiệu suất cá nhân định kỳ
 • Hỗ trợ học tập và chia sẻ kiến thức giữa các thành viên trong tổ chức
 • Khuyến khích thảo luận mở về các vấn đề và ràng buộc
 • Nghiên cứu sâu hơn về sự tham gia của nhân viên.

Phương pháp tiếp cận quy trình

 • Tổ chức, quản lý các hoạt động theo quy trình
 • Đánh giá hiệu suất của các hoạt động
 • Phân tích và xác định mối liên hệ giữa các hoạt động
 • Ưu tiên các cơ hội cải tiến quy trình
 • Sử dụng nguồn lực một cách hiệu quả cho quy trình
 • Tìm hiểu thêm về cách xem xét chế độ làm việc của quy trình và sử dụng các công cụ phân tích quy trình.
iso 9000
ISO 9000 giúp vận hành quy trình chính xác nhất.

Cập nhật thêm: ISO 17088:2021 Nhựa – Tái chế hữu cơ – Thông số kỹ thuật cho nhựa có thể phân hủy

Sự cải tiến

 • Tăng cường hiệu quả và khả năng của tổ chức
 • Điều chỉnh các hoạt động cải tiến để đạt được kết quả tốt nhất
 • Cung cấp quyền lực cho tất cả nhân viên trong việc cải tiến
 • Đánh giá mức độ cải tiến một cách liên tục và nhất quán
 • Tôn vinh những cải tiến thành công
 • Nghiên cứu các phương pháp tiếp cận để liên tục cải tiến.

Ra quyết định dựa trên bằng chứng

 • Đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của dữ liệu
 • Áp dụng các phương pháp phân tích dữ liệu hiệu quả
 • Ra quyết định dựa trên sự phân tích và kinh nghiệm
 • Kết hợp phân tích dữ liệu và kinh nghiệm thực tiễn
 • Khám phá các công cụ hỗ trợ ra quyết định

Quản lý mối quan hệ

 • Lựa chọn và quản lý nhà cung cấp để tối ưu chi phí và tài nguyên, cũng như tạo ra giá trị cho tổ chức.
 • Thiết lập mối quan hệ đối tác lâu dài và ngắn hạn với nhà cung cấp.
 • Chia sẻ kiến ​​thức chuyên môn, tài nguyên, thông tin và kế hoạch với nhà cung cấp.
 • Hợp tác trong các hoạt động cải tiến và phát triển với nhà cung cấp.
 • Ghi nhận và đánh giá thành công của nhà cung cấp.
 • Nghiên cứu và đánh giá chất lượng của nhà cung cấp, cũng như tài nguyên liên quan đến quản lý chuỗi cung ứng.
iso 9000
ISO 900 sẽ giúp cho việc quản lý trở nên dễ dàng hơn.

Có thể bạn quan tâm: FSSC 22000: Tối thiểu 5 điều bạn cần biết

Vietquality – Tư vấn chứng nhận ISO 9000 uy tín hàng đầu 

Nếu như các bạn đang có nhu cầu tư vấn chứng nhận ISO 9000 uy tín hàng đầu tại Đà Nẵng, đừng ngần ngại mà hãy liên hệ với Viet Quality. Viet Quality là một đơn vị hoạt động chuyên về năng suất và chất lượng, với phương châm hoạt động là “Chất lượng và uy tín là con đường đi lên”. Viet Quality đã thành công trong việc mang lại nhiều giá trị thực cho nhiều doanh nghiệp trên toàn quốc. Để đảm bảo sự hiệu quả tối đa cho khách hàng, Viet Quality đưa ra quyết định chọn lọc dự án, chỉ nhận số lượng đủ sức để thực hiện một cách chất lượng, nhưng sẽ hoàn thành tất cả các dự án mà Viet Quality đã cam kết.

Với một đội ngũ cán bộ trẻ, năng động, đầy nhiệt huyết, cùng với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, có thâm niên trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, Viet Quality cam kết mang đến cho khách hàng của mình những dịch vụ uy tín và hiệu quả nhất. 

Viet Quality luôn đặt mục tiêu tối đa hóa năng suất và chất lượng trong mỗi dự án, vì chúng tôi tin rằng sự thành công của khách hàng cũng là thành công của Viet Quality. Hãy liên hệ với Vietquality theo hotline: 0901 981 789 để được tư vấn chi tiết nhất.

Tin tức liên quan

0901981789