Kế hoạch hệ thống hữu cơ USDA là gì?

Kế hoạch Hệ thống hữu cơ (OSP) là tài liệu toàn diện về các hoạt động hữu cơ theo tiêu chuẩn của Chương trình Hữu cơ Quốc gia (NOP) do Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) quy định. Nông dân, chủ trang trại và doanh nghiệp bán hoặc dán nhãn sản phẩm nông nghiệp là hữu cơ phải chứng minh tính trung thực của thực hành sản xuất và xử lý trong Kế hoạch Hệ thống Hữu cơ để hiển thị con dấu hữu cơ của USDA.

Kế hoạch hệ thống hữu cơ nên bao gồm những gì?

Mẫu kế hoạch hệ thống hữu cơ là một công cụ kỹ thuật số được các nhà sản xuất và xử lý cây trồng, vật nuôi và gia cầm hữu cơ sử dụng để cung cấp bằng chứng đầy đủ về các hoạt động hữu cơ và lưu giữ tất cả hồ sơ để kiểm tra. Một kế hoạch hệ thống hữu cơ nên bao gồm các chi tiết sau đây cho sản xuất cây trồng:

 • Yêu cầu về đất đai.
 • Mô tả hoạt động và quản lý đất, dinh dưỡng cây trồng và luân canh cây trồng.
 • Phân trộn và phân bón (nếu có).
 • Tài nguyên thiên nhiên của hoạt động và quản lý bảo tồn đa dạng sinh học.
 • Cây giống, hạt giống và cây giống.
 • Quản lý sâu bệnh, bệnh tật và cỏ dại.
 • Danh mục nguyên liệu (Chất đầu vào).
 • Đường mòn kiểm tra, truy xuất nguồn gốc và xác minh sản xuất.
 • Ghi nhãn và trình bày sản phẩm hữu cơ.
 • Kế hoạch phòng ngừa và đánh giá rủi ro ô nhiễm và trộn lẫn.

Hướng dẫn cách triển khai hiệu quả kế hoạch hệ thống hữu cơ của bạn

Sau khi gửi Kế hoạch hệ thống hữu cơ của bạn, đại diện USDA và người chứng nhận được công nhận ban đầu sẽ xem xét kế hoạch đó để xác định các vấn đề tuân thủ có thể xảy ra trước khi kiểm tra hữu cơ – nơi họ xác minh thực tế các hoạt động hữu cơ của bạn và liệu hồ sơ có phản ánh thực tế trên cơ sở của bạn hay không.

Cho dù kế hoạch hệ thống hữu cơ của bạn được phê duyệt hay từ chối, việc chứng minh tính toàn vẹn hữu cơ là một quá trình liên tục, đặc biệt đối với những kế hoạch được phê duyệt kèm theo lời nhắc và phê duyệt sau khi giải quyết trường hợp không tuân thủ. Dưới đây là những cách để triển khai hiệu quả Kế hoạch hệ thống hữu cơ của bạn:

1. Thường xuyên xác minh tính hiệu quả của kế hoạch hệ thống hữu cơ của bạn.

Tham khảo: Quy trình chứng nhận hữu cơ USDA Tiêu chuẩn Mỹ https://clv.vn/quy-trinh-chung-nhan-huu-co-usda/

Trong mẫu kế hoạch hệ thống hữu cơ, bạn có thể đã nhận thấy việc được chứng nhận hữu cơ có nghĩa là hoạt động của bạn phải luôn thể hiện sự tuân thủ các tiêu chuẩn hữu cơ. Các phương pháp giám sát của bạn phải được truyền đạt rõ ràng đến nhân viên của bạn, được thực hiện theo tần suất hoặc thời gian đã chỉ định và dễ dàng theo dõi bằng các tài liệu hỗ trợ.

Dưới đây là ví dụ về cách bạn có thể chứng minh tính hiệu quả của Kế hoạch hệ thống hữu cơ một cách thường xuyên:

 • Các nhiệm vụ phòng ngừa thường xuyên đối với các vấn đề về sâu bệnh, bệnh tật và cỏ dại tái phát hoặc tiềm ẩn như làm đất, cắt cỏ và vệ sinh các dụng cụ và thiết bị.
 • Trước khi bón phân, quan sát đất hoặc cây trồng hàng tuần hoặc khi cần thiết, phân tích các đặc tính của đất (hàm lượng chất dinh dưỡng và chất hữu cơ), xét nghiệm mô thực vật hoặc vi sinh, và so sánh năng suất hoặc chất lượng cây trồng.
 • Duy trì và cải thiện theo lịch trình các tài nguyên thiên nhiên như nước (bảo tồn và chất lượng), rừng, vùng đất ngập nước và các loại môi trường sống khác, động vật hoang dã, cân bằng sinh thái và đa dạng sinh học, bao gồm cả việc kiểm soát các loài xâm lấn.
 • Kiểm soát nội bộ và đảm bảo chất lượng hàng tháng để kiểm tra các phương pháp quản lý và rào cản vật lý bằng cách sử dụng danh sách kiểm tra kế hoạch canh tác hữu cơ và mẫu kế hoạch canh tác hưu cơ.
 • Đánh giá rủi ro hàng quý để xác định, đánh giá và giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn khi trộn lẫn (tiếp xúc giữa sản phẩm hữu cơ và phi hữu cơ) và ô nhiễm bởi các vật liệu bị cấm hoặc dư lượng của chúng, chất dinh dưỡng thực vật, kim loại nặng và mầm bệnh.

2. Kiểm tra và cải thiện hoạt động lưu trữ hồ sơ của bạn theo định kỳ

Một đặc điểm khác của Kế hoạch hệ thống hữu cơ hiệu quả là khả năng cho thấy hệ thống lưu trữ hồ sơ của bạn duy trì tính toàn vẹn hữu cơ một cách nhất quán như thế nào trong từng hoạt động canh tác cụ thể. Đảm bảo rằng hồ sơ về sản phẩm hữu cơ của bạn – từ địa điểm sản xuất; vật tư đầu vào, giống, vật nuôi; thực hành quản lý trang trại và luân canh cây trồng; thu hoạch, xử lý sau thu hoạch, bảo quản và vận chuyển; đến việc bán cuối cùng hoặc giải phóng quyền nuôi con – có thể truy nguyên được.

Sử dụng danh sách kiểm tra kế hoạch quản lý hữu cơ để dễ dàng xác định các lỗ hổng trong hệ thống lưu trữ hồ sơ của bạn, chia sẻ các phương pháp thực hành tốt nhất với nhân viên của bạn và liên tục cải thiện cách bạn ghi lại các hoạt động hữu cơ của mình, đặc biệt vì tất cả các hồ sơ đều phải chịu sự kiểm tra của USDA và các nhà chứng nhận được công nhận.

3. Xem xét và cập nhật Kế hoạch hệ thống hữu cơ của bạn hàng năm

Với tư cách là nhà sản xuất và xử lý cây trồng, vật nuôi và gia cầm hữu cơ, hãy nhớ rằng Kế hoạch hệ thống hữu cơ của bạn phải được xem xét thường xuyên, đặc biệt vì các thanh tra viên hữu cơ sẽ đến thăm trang trại, trang trại hoặc doanh nghiệp của bạn – có báo trước hoặc không báo trước – ít nhất mỗi năm một lần.

Bất cứ khi nào có thay đổi đáng kể trong hoạt động của bạn (bổ sung vi chất dinh dưỡng để tăng độ phì cho đất, giữ cho động vật khỏe mạnh bằng phương pháp xử lý khác, phương pháp xử lý mới có thể khiến sản phẩm hữu cơ tiếp xúc với các chất bị cấm, v.v.), hãy cập nhật OSP của bạn và sử dụng danh sách kiểm tra hữu cơ sẵn sàng cho đợt kiểm tra hàng năm, tin tưởng vào hoạt động của mình sẽ đảm bảo tính toàn vẹn hữu cơ.

Tin tức liên quan

0901981789