Không công bố chất lượng thực phẩm bị xử lý như thế nào?

Công bố chất lượng thực phẩm là yêu cầu bắt buộc đối với mỗi loại thực phẩm trước khi lưu thông trên thị trường. Thực phẩm không công bố tiêu chuẩn chất lượng, chất lượng không đúng với tiêu chuẩn chất lượng đã công bố sẽ bị xử lý.

Thực phẩm phải công bố tiêu chuẩn chất lượng

Thực phẩm trước khi lưu thông trên thị trường được công bố thông qua 02 hình thức: Tự công bố và đăng ký công bố tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tự công bố tiêu chuẩn chất lượng

Theo điều 4 Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định, sản phẩm do tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm tự công bố gồm:

 • Công bố thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn;
 • Phụ gia thực phẩm;
 • Chất hỗ trợ chế biến thực phẩm;
 • Dụng cụ chứa đựng thực phẩm;
 • Vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

khong-cong-bo-chat-luong-thuc-pham-bi-xu-ly-nhu-the-nao

Lưu ý: Sản phẩm, nguyên liệu sản xuất, nhập khẩu chỉ dùng để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu hoặc phục vụ cho việc sản xuất nội bộ của tổ chức, cá nhân không tiêu thụ tại thị trường trong nước được miễn thực hiện thủ tục tự công bố sản phẩm.

Đăng ký bản công bố tiêu chuẩn chất lượng

Điều 6 Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định, tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm phải đăng ký công bố sản phẩm tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền với các sản phẩm thực phẩm gồm:

 • Thực phẩm bảo vệ sức khỏe; thực phẩm dinh dưỡng y học thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt.
 • Sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi.
 • Phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm không thuộc trong Danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm hoặc không đúng đối tượng sử dụng do Bộ Y tế quy định.

khong-cong-bo-chat-luong-thuc-pham-bi-xu-ly-nhu-the-naoKhông công bố chất lượng thực phẩm bị xử lý như thế nào?

Không công bố chất lượng thực phẩm bị phạt đến 50 triệu đồng

Theo Điều 20 Nghị định 115/2018/NĐ-CP, phạt tiền từ 15 – 20 triệu đồng đối với hành vi sau:

 • Không thực hiện thông báo, đăng tải, niêm yết bản tự công bố sản phẩm.
 • Không nộp bản tự công bố đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, phạt tiền từ 40 – 50 triệu đồng đối với hành vi:

 • Sản xuất, nhập khẩu sản phẩm thuộc diện tự công bố mà không có bản tự công bố sản phẩm.

Khoản 2 Điều 21 Nghị định 115/2018/NĐ-CP quy định, phạt tiền từ 40 – 50 triệu đồng đối với hành vi:

 • Không đăng ký bản công bố sản phẩm nếu sản phẩm thuộc diện phải đăng ký bản công bố sản phẩm.

Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động sản xuất, nhập khẩu thực phẩm từ 01 – 03 tháng đối với hành vi không đăng ký công bố sản phẩm.

Ngoài ra, tổ chức, cá nhân vi phạm phải khắc phục hậu quả bằng qua nhiều hình thức. Như buộc thu hồi thực phẩm đối với vi phạm; buộc thay đổi mục đích sử dụng hoặc tái chế; hoặc buộc tiêu hủy thực phẩm.

Xem thêm:

Tin tức liên quan

0901981789