Thu hồi trong 24h nếu sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm từ ngày 2/2/2022

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 17/2021/TT-BNNPTNT quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Thông tư 17/2021/TT-BNNPTNT quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn, quy định rõ:

2 hình thức thu hồi

 • Thu hồi tự nguyện
 • Thu hồi bắt buộc

Trong thời gian tối đa 24 giờ, kể từ thời điểm xác định thực phẩm thuộc trường hợp phải thu hồi, cơ quan có thẩm quyền phải ban hành quyết định thu hồi theo quy định.

4 hình thức xử lý sản phẩm sau thu hồi

Sản phẩm sau thu hồi được xử lý theo một trong các hình thức sau:

#1. Khắc phục lỗi của sản phẩm, lỗi ghi nhãn:

Khắc phục lỗi của sản phẩm: áp dụng đối với trường hợp thực phẩm có thể xử lý bằng các biện pháp kỹ thuật để bảo đảm thực phẩm an toàn; khắc phục lỗi ghi nhãn áp dụng đối với trường hợp thực phẩm ghi nhãn chưa đúng theo quy định.

Khắc phục lỗi ghi nhãn: áp dụng đối với trường hợp thực phẩm ghi nhãn chưa đúng theo quy định.

#2. Chuyển mục đích sử dụng:

Áp dụng đối với trường hợp thực phẩm không bảo đảm an toàn, gây ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng, không được sử dụng làm thực phẩm nhưng có thể sử dụng vào mục đích khác sau khi xử lý phù hợp.

#3. Tái xuất:

Áp dụng đối với các trường hợp thực phẩm nhập khẩu không bảo đảm an toàn và thuộc diện tái xuất theo quy định pháp luật.

#4. Tiêu hủy:

Áp dụng đối với trường hợp thực phẩm có mức giới hạn an toàn không phù hợp với hồ sơ tự công bố, quy chuẩn kỹ thuật, quy định an toàn thực phần gây ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng, không thể chuyển mục đích sử dụng hoặc tái xuất.

Yêu cầu về truy xuất nguồn gốc sản phẩm trong an toàn thực phẩm

Khi thiết lập hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải ghi chép, lưu trữ các thông tin sau:

Đối với cơ sở sản xuất:

Thông tin về lô sản phẩm thực phẩm:

 • Tên sản phẩm thực phẩm
 • Số lô sản xuất
 • Số lượng sản phẩm sản xuất
 • Ngày sản xuất – Hạn sử dụng (nếu có)
 • Mã nhận diện (nếu có)
 • Nguyên, phụ liệu: Tên, nguồn gốc, xuất xứ
 • Bao bì, vật liệu tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm: Tên, nguồn gốc, xuất xứ.

Xem thêm: Quy trình truy xuất nguồn gốc sản phẩm

Số lượng sản phẩm thực phẩm đã xuất kho, còn tồn kho.

Đối với cơ sở kinh doanh sản phẩm thực phẩm:

 • Tên, địa chỉ của cơ sở cung cấp sản phẩm thực phẩm nhập;
 • Thông tin về chủng loại, số lượng sản phẩm thực phẩm đã nhập, đã bán, còn tồn.

Tin tức liên quan

0901981789