Lợi ích của thị trường tín chỉ Carbon

Rừng là “lá phổi xanh” của Trái đất, bởi rừng đóng vai trò quan trọng trong việc hấp thụ khí CO2 – một trong những khí nhà kính chính gây ra hiệu ứng nhà kính và biến đổi khí hậu. Nhiều giải pháp quan trọng bảo vệ rừng mà cộng đồng quốc tế đã và đang nỗ lực tìm kiếm được áp dụng hiện nay trong đó có sử dụng tiêu chuẩn tín chỉ carbon rừng.

Tín chỉ carbon là gì?

Tín chỉ carbon là chứng nhận để giao dịch thương mại và thể hiện quyền phát thải lượng khí nhà kính, cụ thể là CO2. Cụ thể nó đại diện cho quyền phát thải 1 tấn CO2 hoặc 1 lượng khí nhà kính khác tương đương với 1 tấn khí CO2 vào bầu khí quyển.

loi-ich-cua-thi-truong-tin-chi-carbon

Tín chỉ Carbon là giấy phép hoặc chứng chỉ có thể mua bán, cung cấp cho người nắm giữ tín chỉ quyền phát thải 1 tấn khí CO2 hoặc tương đương với một loại khí nhà kính khác. Mục tiêu chính của việc tạo ra tín chỉ carbon là giảm lượng khí thải CO2 và các loại khí nhà kính khác từ các hoạt động công nghiệp, nhằm giảm tác động của hiện tượng nóng lên toàn cầu.

Tín chỉ carbon là chứng nhận để giao dịch thương mại và thể hiện quyền phát thải lượng khí nhà kính, cụ thể là khí CO2.

Đọc tiếp: Nguyên tắc thực hiện kiểm kê khí nhà kính

Thị trường tín chỉ carbon là gì?

Thị trường tín chỉ carbon là một hệ thống giao dịch cho phép các tổ chức mua bán quyền phát thải khí nhà kính, cụ thể là CO2. Các công ty hoặc cá nhân có thể sử dụng thị trường carbon để bù đắp lượng phát thải khí nhà kính bằng cách mua tín dụng carbon từ các đơn vị loại bỏ hoặc giảm phát thải khí nhà kính.

Một khoản tín dụng carbon có thể trao đổi được tương đương với một tấn carbon dioxide hoặc lượng tương đương của một loại khí nhà kính khác được giảm thiểu. Khi một khoản tín dụng được sử dụng để giảm thiểu, cô lập hoặc tránh phát thải, nó sẽ trở thành một khoản bù đắp và không thể mua bán được nữa.

Thị trường carbon hoạt động như thế nào?

Việc mua bán tín chỉ carbon được quản lý bởi chính phủ hoặc các tổ chức quốc tế chịu trách nhiệm đặt ra giới hạn về lượng khí nhà kính (tính bằng một đơn vị CO2) có thể được thải ra, Do đó, các doanh nghiệp được phân bổ một lượng carbon cụ thể mà họ có thể thải ra hằng năm. Nếu vượt quá giới hạn này, họ cần mua tín chỉ carbon hoặc đền bù carbon. Nếu không vượt quá giới hạn, họ có thể bán tín chỉ carbon chưa sử dụng hoặc các doanh nghiệp cần chúng.

Theo thống kê, số lượng giấy phép trên thị trường còn hạn chế vì tổng số tiền là một nỗ lực để phù hợp với mục tiêu cắt giảm. Khi bắt đầu giai đoạn giao dịch, giấy phép phát thải có thể được mua trong cuộc đấu giá hoặc được cấp miễn phí cho các doanh nghiệp. Theo thời gian, số lượng giấy phép hiện ngày càng giảm, góp phần gây áp lực lên các doanh nghiệp tham gia trong việc giảm lượng khí thải và đầu tư vào các giải pháp sản xuất sạch hơn. Mục tiêu là về lâu dài giá của các công nghệ mới và sạch hơn sẽ giảm trong khi sự đổi mới tăng lên.

Lợi ích của thị trường tín chỉ carbon

Thúc đẩy phát triển bền vững:

Thị trường carbon tạo ra nguồn thu nhập mới cho các dự án và hoạt động giảm phát thải, chẳng hạn như trồng rừng, bảo vệ rừng và phải triển năng lượng tái tạo.

Khuyến khích hợp tác quốc tế trong việc giải quyết biến đổi khí hậu. Các quốc gia có thể mua bán tín chỉ carbon với nhau, giúp các quốc gia đang phát triển có thêm nguồn lực để thực hiện các cam kết khí hậu của mình.

Giảm phát thải khí nhà kính:

Thị trường carbon tạo ra động lực kinh tế cho các doanh nghiệp giảm phát thải khí nhà kính. Doanh nghiệp có thể mua tín chỉ carbon từ các nguồn khác nếu họ vượt quá hạn ngạch phát thải được cấp. Điều này khuyến khích họ đầu tư vào các công nghệ sạch và hiệu quả hơn để giảm lượng khí thải.

Thị trường carbon cũng giúp chuyển đổi sang nền kinh tế trung hòa carbon. Khi giá carbon tăng, các doanh nghiệp sẽ có xu hướng chuyển sang các nguồn năng lượng tái tạo và các phương thức sản xuất ít phát thải hơn.

loi-ich-cua-thi-truong-tin-chi-carbon
Rừng Việt Nam có tiềm năng 50-70 triệu tấn tín chỉ carbon

Tăng cường hiệu quả kinh tế:

Công cụ chính sách hiệu quả để giảm phát thải khí nhà kính với chi phí thấp nhất.

Tăng cường sự minh bạch và hiệu quả trong việc quản lý khí thải nhà kính.

Tăng cường hình ảnh:

Sở hữu tín chỉ carbon rừng thể hiện cam kết của tổ chức đối với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Cũng giống như các thị trường đầu tư khác, tín chỉ carbon rừng sẽ dựa trên những tiêu chuẩn và giúp mọi bên tham gia tìm hiểu, so sánh và cân nhắc đầu tư.

Nhìn vào thực tế, những tiêu chuẩn tín chỉ carbon rừng này sẽ giúp chúng ta làm rõ những vấn đề sau:

Đảm bảo tính minh bạch và tin cậy: Tiêu chuẩn tạo ra một môi trường đầu tư minh bạch và an toàn, thu hút vốn đầu tư vào các dự án bảo vệ và trồng rừng.

Góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu: Tiêu chuẩn thúc đẩy việc giảm phát thải khí nhà kính, góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu – một trong những thách thức lớn nhất của toàn cầu.

Tin tức liên quan

0901981789