Luật trồng trọt năm 2018

Luật trồng trọt năm 2018

Tên văn bản: Luật trồng trọt năm 2018

Loại văn bản: Luật

Lĩnh vực, ngành: Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành: Quốc hội

Số hiệu: 31/2018/QH14

Ngày ban hành: 19/11/2018

Ngày hiệu lực: 01/01/2020


Tải tài liệu này vể

Tin tức liên quan

0901981789