Mức phạt hành chính nếu kinh doanh không có giấy phép VSATTP?

Theo quy định pháp luật, thực phẩm là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Vì vậy, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống hoặc kinh doanh, sản xuất thực phẩm phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP trước khi hoạt động.

muc-phat-hanh-chinh-neu-kinh-doanh-khong-co-giay-chung-nhan-vsattpKinh doanh nhà hàng ăn uống phải có giấy phép VSATTP

Đối tượng được cấp Giấy chứng nhận VSATTP

  • Hộ kinh doanh cá thể
  • Tổ chức doanh nghiệp

Mức phạt hành chính nếu hoạt động không có giấy chứng nhận?

Căn cứ theo Điều 18 của Nghị định 115/2018/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về An toàn thực phẩm

  • Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi kinh doanh dịch vụ ăn uống mà không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, trừ trường hợp không thuộc diện phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này.
  • Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất; kinh doanh thực phẩm mà không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, trừ trường hợp không thuộc diện phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này.

Quy trình, thủ tục để xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm trong nhà hàng – khách sạn

muc-phat-hanh-chinh-neu-kinh-doanh-khong-co-giay-chung-nhan-vsattp

  • Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe mà không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo lộ trình quy định của pháp luật.

  • Bên cạnh đó sẽ bị thu hồi Giấy phép kinh doanh; buộc ngừng kinh doanh và tiêu hủy toàn bộ thực phẩm đang kinh doanh sản xuất.

Thời hạn Giấy chứng nhận VSATTP

  • Hiệu lực trong vòng 3 năm
  • Trước 06 tháng, tính từ ngày Giấy chứng nhận VSATTP hết hạn thì phải làm thủ tục cấp lại.

Tin tức liên quan

0901981789