Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

Tên văn bản: Nghị định về đăng ký doanh nghiệp

Loại văn bản: Nghị định

Lĩnh vực, ngành: Doanh nghiệp

Cơ quan ban hành: Chính phủ

Số hiệu: 78/2015/NĐ-CP

Ngày ban hành: 14/09/2015

Ngày hiệu lực: 01/11/2015


Tải tài liệu này vể

Tin tức liên quan

0901981789