Nghị định 93/2018/NĐ-CP quy định về quản lý nợ của chính quyền địa phương

Nghị định 93/2018/NĐ-CP quy định về quản lý nợ của chính quyền địa phương

Tên văn bản: Quy định về quản lý nợ của chính quyền địa phương

Loại văn bản: Nghị định

Lĩnh vực, ngành: Tài chính Nhà nước

Cơ quan ban hành: Chính phủ

Số hiệu: 93/2018/NĐ-CP

Ngày ban hành: 30/06/2018

Ngày hiệu lực: 01/07/2018


Tải tài liệu này vể

Tin tức liên quan

0901981789