Chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng được đánh giá theo phương thức nào?

Quy định về chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng và công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn và chất lượng cho các công trình xây dựng. Đây là yếu tố cần thiết để đảm bảo tính bền vững, an toàn cho các công trình và cho người sử dụng. Quy định về chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng được thực hiện theo QCVN 16:2023/BXD ban hành kèm theo Thông tư 04/2023/TT-BXD.

Phương thức đánh giá chứng nhận hợp quy

Căn cứ theo quy định, việc chứng nhận hợp quy các sản phẩm, hàng hóa được liệt kê tại Bảng 1 Phần 2 của QCVN 16:2023/BXD sẽ được thực hiện thông qua 3 phương thức đánh giá chứng nhận hợp quy nhất định. Cụ thể, 3 phương thức đánh giá chứng nhận hợp quy này được quy định tại Thông tư 28/2012/TT-BKHCN và Thông tư 02/2017/TT-BKHCN.

phuong-thuc-danh-gia-chung-nhan-hop-quy-vat-lieu-xay-dung
Đánh giá chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng theo phương thức nào?

Phương thức số 1 là

Phương thức 1: Thử nghiệm mẫu điển hình. Điều quan trọng cần lưu ý là hiệu lực của Giấy chứng nhận hợp quy theo phương thức này không quá 01 năm và chỉ áp dụng cho kiểu, loại sản phẩm được lấy mẫu thử nghiệm. Đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu, phương thức này áp dụng khi cơ sở sản xuất tại nước ngoài đã có chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001 và chứng chỉ này đang còn hiệu lực. Đồng thời, việc giám sát được thực hiện thông qua thử mẫu mỗi lần nhập khẩu.

Phương thức số 2 là

Phương thức 5: bao gồm thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất. Hiệu lực của Giấy chứng nhận hợp quy theo phương thức này không quá 03 năm và yêu cầu giám sát hàng năm thông qua thử nghiệm mẫu tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất.

Phương thức này áp dụng đối với sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở sản xuất trong và ngoài nước đã xây dựng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 để đảm bảo ổn định chất lượng sản phẩm.

Phương thức số 3, phương thức cuối cùng là:

Phương thức 7: với việc thử nghiệm và đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa. Hiệu lực của Giấy chứng nhận hợp quy theo phương thức này chỉ áp dụng cho lô sản phẩm cụ thể. Đây là phương thức được áp dụng cho cả sản phẩm sản xuất và nhập khẩu.

Tóm lại, việc áp dụng các phương thức đánh giá nhất định là bước quan trọng để đảm bảo rằng các sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng và an toàn khi sử dụng.

Công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thủ tục công bố hợp quy được thực hiện sau khi đạt chứng nhận hợp quy. Các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng sản xuất trong nước phải được công bố hợp quy tại cơ quan kiểm tra tại địa phương nơi đăng ký kinh doanh. Việc này dựa trên kết quả chứng nhận từ tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc được thừa nhận theo quy định của pháp luật. Điều này đảm bảo các sản phẩm đều phải trải qua quá trình kiểm tra và đánh giá chất lượng trước khi được phép lưu hành trên thị trường.

Hồ sơ, trình tự và thủ tục công bố hợp quy được thực hiện theo quy định tại Điều 14 và Điều 15 của Thông tư 28/2012/TT-BKHCN. Tuy nhiên, các quy định này đã được sửa đổi, bổ sung thông qua Thông tư 02/2017/TT-BKHCN và Thông tư 06/2020/TT-BKHCN.

Bước 1: Thực hiện việc chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng theo QCVN 16:2023/BXD.

Bước 2: Sau khi đã có giấy chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng bạn cần hoàn tất hồ sơ để có thể thực hiện công bố hợp quy ở Sở Công thương sở tại. Hồ sơ để công bố hợp quy gồm có:

  • Giấy chứng nhận hợp quy (bản sao có công chứng).
  • Giấy đăng ký việc kinh doanh (bản sao có công chứng).
  • Bản công bố hợp quy đúng theo mẫu được quy định tại mẫu 2, phụ lục III đến từ Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN (bản chính).

Trong quá trình thực hiện hồ sơ, trình tự và thủ tục công bố hợp quy, các doanh nghiệp cần tuân thủ quy định và yêu cầu cụ thể, bao gồm việc cung cấp đầy đủ thông tin về sản phẩm, quá trình sản xuất, kiểm tra chất lượng và các yếu tố khác liên quan đến an toàn và tính bền vững của sản phẩm. Các cơ quan kiểm tra sẽ tiến hành xem xét, kiểm tra và đánh giá hồ sơ để đảm bảo rằng sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn quy định trước khi được công bố hợp quy.

Mục đích công bố hợp quy không chỉ giúp bảo vệ người tiêu dùng bằng cách đảm bảo sản phẩm được sử dụng trong xây dựng đều đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và chất lượng, mà còn tạo điều kiện công bằng cho doanh nghiệp tham gia thị trường, tăng cường sự cạnh tranh và phát triển bền vững cho ngành công nghiệp xây dựng.

Đừng bỏ lỡ: Quy trình tư vấn chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng theo QCVN 16:2023/BXD

Tin tức liên quan

0901981789