QCVN 16:2017/BXD về Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, mã số

QCVN 16:2017/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, mã số

Tên văn bản: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, mã số

Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam

Lĩnh vực, ngành: Xây dựng

Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng

Số hiệu:TCVNISO22000:2018

Ngày ban hành: 29/09/2017


Tải tài liệu này vể

Tin tức liên quan

0901981789