QCVN 8-3:2012/BYT về ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm

QCVN 8-3:2012/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm

Tên văn bản: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 8-3:2012/BYT về ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm

Loại văn bản: Quy chuẩn

Lĩnh vực, ngành: Công nghệ – Thực phẩm

Cơ quan ban hành: Bộ Y tế

Số hiệu: QCVN8-3:2012/BYT

Ngày ban hành: 01/03/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực


Tải tài liệu này vể

Tin tức liên quan

0901981789