Quản lý rủi ro và Quản lý chất lượng ISO 9001

Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 yêu cầu rằng tư duy dựa trên rủi ro phải được xây dựng trong hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức. Bài viết dưới đây, Chất Lượng Việt sẽ giải đáp chi tiết về nội dung quản lý rủi ro và quản lý chất lượng ISO 9001.

Xác định rủi ro

Thuật ngữ rủi ro có thể được định nghĩa là những yếu tố mà các công ty có ít hoặc không kiểm soát được. Rủi ro có thể được mô tả thêm như là một tình huống liên quan đến nguy hiểm. Mối nguy hiểm là khả năng khiến ai đó hoặc thứ gì đó có giá trị bị tổn hại hoặc mất mát. Định nghĩa này cũng đề cập đến kết quả của sự không chắc chắn trong các tình huống có thể tránh được thông qua hành động phòng ngừa.

Sự hiện diện của rủi ro trong điều hành một doanh nghiệp có thể dẫn đến cơ hội. Mặc dù rủi ro thường chỉ được coi là mối nguy hiểm, nhưng chúng có thể tạo ra những cơ hội và khả năng quan trọng. Một số khả năng này bao gồm đổi mới tổ chức và tăng lợi thế cạnh tranh có thể dẫn đến lợi nhuận ngắn hạn và dài hạn.

Nếu có các biện pháp để đảm bảo rằng rủi ro không đe dọa đến tính liên tục của tổ chức, thì doanh nghiệp có thể phát triển lâu dài. Để thực hiện thành công điều này, các doanh nghiệp cần đảm bảo rằng họ đang quản lý rủi ro về các hoạt động ở mức độ cơ bản, đó là nền tảng của tư duy dựa trên rủi ro.

quan ly rui ro và chat luong iso 9001
Thuật ngữ rủi ro có thể được định nghĩa là những yếu tố mà các công ty có ít hoặc không kiểm soát được

Tư duy dựa trên rủi ro là gì và nó hoạt động như thế nào?

Chính xác thì tư duy dựa trên rủi ro là gì và nó giúp giảm thiểu và giám sát rủi ro một cách hiệu quả như thế nào? Tư duy dựa trên rủi ro liên quan đến việc sử dụng cách tiếp cận có hệ thống để quản lý rủi ro. Điều này có nghĩa là tại mọi thời điểm, doanh nghiệp đã có sẵn một hệ thống giao thức và một bộ quy trình và hệ thống để chống lại mọi rủi ro mà doanh nghiệp có thể gặp phải. Có một lý do tại sao tư duy dựa trên rủi ro là một cách tiếp cận được các doanh nghiệp ở khắp mọi nơi áp dụng, đơn giản vì nó hiệu quả. Tư duy dựa trên rủi ro có nghĩa là không có hoạt động đằng sau các mối đe dọa tiềm ẩn. Điều đó cũng có nghĩa là có một đơn vị nhân sự được chỉ định chuyên đảm bảo rằng các hệ thống và quy trình quản lý chất lượng hiệu quả được áp dụng, nếu có bất kỳ rủi ro nào xảy ra.

Khi các doanh nghiệp lập kế hoạch, triển khai và thực hiện các mục tiêu và mục tiêu chiến lược của mình, họ cũng cần tính đến các kết quả và bối cảnh có thể đe dọa việc đạt được những mục tiêu này. Sử dụng phương pháp tư duy dựa trên rủi ro có nghĩa là doanh nghiệp có tầm nhìn tổng thể của mình thông qua việc theo dõi các mối đe dọa tiềm ẩn ở mọi cấp độ. Điều đó cũng có nghĩa là doanh nghiệp đã đánh giá hoặc có cách đánh giá các quy trình, quá trình và hệ thống của họ, đồng thời nhận thức rõ về cách thức hoạt động của chúng và cuối cùng là khả năng chúng có thể thất bại như thế nào.

quan ly rui ro và chat luong iso 9001
Tư duy dựa trên rủi ro liên quan đến việc sử dụng cách tiếp cận có hệ thống để quản lý rủi ro

Xem thêm: Lợi ích chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn FSSC 22000

Sử dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 để nâng cao tư duy dựa trên rủi ro

ISO 9001 là một hệ thống quản lý chất lượng được tiêu chuẩn hóa quốc tế giúp các tổ chức phân tích, kiểm soát và cải thiện các hệ thống, quy trình và chính sách nội bộ của họ để chuẩn bị cho mọi rủi ro tiềm ẩn mà doanh nghiệp có thể gặp phải. ISO 9001 khuyến khích và thúc đẩy tư duy dựa trên rủi ro trong sáu lĩnh vực, cụ thể là:
1. Khả năng lãnh đạo
2. Bối cảnh
3. Hoạt động
4. Lập kế hoạch
5. Giám sát
6. Sự cải tiến

quan ly rui ro và chat luong iso 9001
Sử dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 để nâng cao tư duy dựa trên rủi ro

Vai trò của lãnh đạo trong việc triển khai tư duy dựa trên rủi ro

ISO 9001 yêu cầu quản lý cấp cao chịu trách nhiệm với tư cách là người thực thi và triển khai duy nhất các hệ thống, giao thức, chính sách và quy trình. ISO 9001 cũng yêu cầu quản lý cấp cao chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các quy trình này mang lại kết quả như mong muốn và hoạt động theo cách chúng được thiết kế để thực hiện điều đó. Bằng cách này, ISO tạo ra một sáng kiến lãnh đạo tư duy dựa trên rủi ro vì quản lý cấp cao phải chịu trách nhiệm về bất kỳ thiếu sót và thất bại nào trong các chiến lược quản lý rủi ro phù hợp và đầy đủ.

Sử dụng bối cảnh để chuyển tiếp các hệ tư tưởng tư duy dựa trên rủi ro

Thiết lập bối cảnh là yêu cầu đầu tiên của tư duy dựa trên rủi ro, yêu cầu các doanh nghiệp xác định quy trình giám sát và đảm bảo chất lượng của hệ thống quản lý cũng như các rủi ro và cơ hội liên quan đến từng điều này. ISO yêu cầu các doanh nghiệp phải tách biệt tổ chức của mình, sau đó đưa ra các kịch bản, tình huống bối cảnh khác nhau có thể khiến rủi ro xảy ra, sau đó phân tích các quy trình, quá trình hiện tại của doanh nghiệp theo kịch bản đó. Sau đó, doanh nghiệp được yêu cầu đánh giá thêm các quy trình và quá trình này để tìm ra lỗi và điểm yếu của chúng, sau đó thực hiện các thay đổi và cải tiến.
Lập kế hoạch cho rủi ro bằng tư duy dựa trên rủi ro

Theo ISO 9001, lập kế hoạch cho rủi ro là một hình thức quản lý chất lượng đảm bảo rằng hệ thống quản lý chất lượng của doanh nghiệp có thể đạt được kết quả dự kiến bằng cách ngăn ngừa hoặc giảm thiểu rủi ro và cũng giảm nhẹ những hậu quả từ các kết quả không mong muốn. ISO tuyên bố rằng cách duy nhất để chuẩn bị cho rủi ro là biết rằng nó sẽ xảy ra, đó là nền tảng duy nhất của tư duy dựa trên rủi ro.
Chiến lược hoạt động dựa trên tư duy dựa trên rủi ro

ISO cũng yêu cầu các doanh nghiệp tiếp cận các chiến lược hoạt động của mình theo cách tư duy dựa trên rủi ro. Điều này có nghĩa là các doanh nghiệp cần triển khai các quy trình, hệ thống và quá trình để đánh giá các rủi ro của doanh nghiệp và sau đó là các cơ hội.

quan ly rui ro và chat luong iso 9001
Sử dụng bối cảnh để chuyển tiếp các hệ tư tưởng tư duy dựa trên rủi ro

Xem thêm: Chứng nhận ISO 22000: Bảo vệ người tiêu dùng và xây dựng niềm tin trong chuỗi cung ứng thực phẩm

Đánh giá hiệu suất và cải tiến dựa trên tư duy dựa trên rủi ro

Để đảm bảo rằng các quy trình và hệ thống tương thích với các sáng kiến quản lý rủi ro, doanh nghiệp buộc phải liên tục theo dõi, đo lường và đánh giá rủi ro cũng như cơ hội của mình. Điều đó có nghĩa là các doanh nghiệp không chỉ phải thực hiện tất cả các chiến lược giảm thiểu rủi ro này mà còn phải kiểm tra chúng thường xuyên để đảm bảo chúng hoạt động hiệu quả sau đó thực hiện các sửa đổi, điều chỉnh để nâng cao hơn nữa sự bền vững, tính linh hoạt và thích ứng của chúng.

Hy vọng bạn đã có thêm những kiến thức hữu ích về quản lý rủi ro và chất lượng ISO 9001. Đừng quên theo dõi Chất Lượng Việt để cập nhật những thông tin mới nhất và hữu ích nhất.

Cập nhật: Chứng nhận Hệ thống An toàn Thực phẩm (FSSC) 22000 V6

Tin tức liên quan

0901981789