Quy định kỹ thuật về vệ sinh đối với thực phẩm chế biến

Trong biên bản họp của Ủy ban TBT/WTO, Dự thảo Quy định kỹ thuật về vệ sinh đối với thực phẩm chế biến, nhà máy chế biến, cơ sở phân phối, tiếp thị và vận chuyển thực phẩm chế biến và cơ sở cung cấp dịch vụ ăn uống công cộng của Ecuador được thông báo cho WTO với mã thông báo G/TBT/N/ECU/490 đã vấp phải quan ngại từ các nước Thành viên WTO.

Quy định kỹ thuật về vệ sinh thực phẩm chế biến

Phía Hoa Kỳ cho rằng, Ecuador sẽ yêu cầu các nhà sản xuất Hoa Kỳ cung cấp giấy chứng nhận sức khỏe cho các loại thực phẩm đã qua chế biến. Hoa Kỳ lưu ý, một số thực phẩm chế biến đặc biệt là các sản phẩm được chế biến cao, ổn định trong hạn sử dụng, có nguy cơ tương đối thấp về an toàn thực phẩm. Do đó, đề nghị Ecuador giải thích cơ sở khoa học khi đưa ra yêu cầu này.

Ngoài ra, Hoa Kỳ lưu ý Giấy chứng nhận cho Chính phủ nước ngoài do Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) cấp, thực phẩm xuất khẩu đáp ứng yêu cầu quy định của Hoa Kỳ, bao gồm chế biến theo các quy định Thực hành Sản xuất Tốt. Chính vì thế, phía Ecuador phải xác nhận Giấy chứng nhận do FDA Hoa Kỳ cấp cho Chính phủ nước ngoài đáp ứng yêu cầu về sức khỏe và thực hành sản xuất tốt.

Biện pháp nêu rõ chứng nhận Thực hành Sản xuất Tốt được thực hiện bởi cơ quan thanh tra được Dịch vụ Công nhận Ecuador (SAE) công nhận. Ecuador có thể xác nhận Giấy chứng nhận FDA cho Chính phủ nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền cấp là đủ và không cần công nhận.

Hoa Kỳ cũng đề nghị Ecuador làm rõ thời gian thực hiện dự thảo quy định này và mong muốn tiếp tục đối thoại về việc xây dựng các quy định nhằm giải quyết mối quan ngại về sức khỏe của Ecuador mà vẫn tạo thuận lợi cho thương mại. Các nhà quản lý và chuyên gia kỹ thuật của Hoa Kỳ sẵn sàng chia sẻ thêm thông tin về cách tiếp cận quy định của Hoa Kỳ.

Theo vietq

Tin tức liên quan

0901981789