Quy định mới về ghi thành phần dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm

Ngày 30/12/2023, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 29/2023/TT-BYT (có hiệu lực từ ngày 15/02/2024) hướng dẫn nội dung, cách ghi thành phần dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm.

Theo Điều 5 của Thông tư, thực phẩm bao gói sẵn được sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, lưu thông tại Việt Nam phải ghi các thành phần dinh dưỡng sau:

 • Năng lượng (kcal);
 • Chất đạm (g);
 • Carbohydrat (g);
 • Chất béo (g);
 • Natri (mg).

Riêng các sản phẩm nước giải khát, sữa chế biến cho thêm đường và thực phẩm cho thêm đường khác ngoài 5 thành phẩn dinh dưỡng nêu trên phải ghi thêm thành phần đường tổng số; thực phẩm được chế biến dưới hình thức chiên rán phải ghi thêm chất béo bão hòa.

Ngoài ra, đối với thực phẩm không chứa/có chứa thành phần dinh dưỡng đã nêu trên nhưng giá trị dinh dưỡng của thành phần đó nhỏ hơn giá trị quy định sau thì không bắt buộc ghi thành phần dinh dưỡng đó trên nhãn thực phẩm:

 1. Thành phần năng lượng có giá trị ≤ 4 kcal trên 100 ml (đối với dạng lỏng).
 2. Thành phần chất đạm ≤ 0,5 g trên 100 g (đối với dạng rắn) hoặc trên 100 ml (đối với dạng lỏng).
 3. Thành phần Carbohydrat có giá trị ≤ 0,5 g trên 100 g (đối với dạng rắn) hoặc trên 100 ml (đối với dạng lỏng).
 4. Thành phần chất béo có giá trị ≤ 0,5 g trên 100 g (đối với dạng rắn) hoặc trên 100 ml (đối với dạng lỏng).
 5. Thành phần chất béo bão hòa có giá trị ≤ 0,1 g trên 100 g (đối với dạng rắn) hoặc ≤ 0,1 g trên 100 ml (đối với dạng lỏng).
 6. Thành phần đường tổng số có giá trị ≤ 0,5 g trên 100 g (đối với dạng rắn) hoặc ≤ 0,5 g trên 100 ml (đối với dạng lỏng).
 7. Thành phần natri có giá trị ≤ 0,005 g trên 100 g.

Cách ghi thành phần dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng cũng được quy định rõ như sau:

Thông tin về giá trị năng lượng được tính bằng ki-lô-ca-lo (kcal); thông tin về hàm lượng chất đạm, carbohydrat, chất béo, chất béo bão hòa, đường tổng số được tính bằng gam (g); thông tin về hàm lượng natri được tính bằng miligam (mg). Thông tin các thành phần dinh dưỡng được biểu thị trong 100g hoặc 100ml thực phẩm hoặc trong một khẩu phần ăn đã được xác định hàm lượng trên nhãn hoặc theo mỗi phần đóng gói khi số phần trong bao gói đó được công bố.

Tổ chức, cá nhân có thể biểu thị thêm phần trăm (%) giá trị dinh dưỡng tham chiếu đối với các thành phần dinh dưỡng . Trường hợp tổ chức, cá nhân tự nguyện biểu thị thêm phần trăm (%) giá trị dinh dưỡng tham chiếu thì thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 29/2023/TT-BYT .

Giá trị dinh dưỡng của các thành phần dinh dưỡng phải được thể hiện bằng số, đầy đủ các thành phần dinh dưỡng, thông tin về giá trị dinh dưỡng theo quy định trên nhãn thực phẩm; thể hiện ở vị trí khi quan sát, có thể nhận biết được dễ dàng, đầy đủ các nội dung quy định.

Bên cạnh đó việc ghi thành phần dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm phải tuân thủ các quy định pháp luật về nhãn hàng hoá, pháp luật về an toàn thực phẩm có liên quan. Bảo đảm không gây ra cách hiểu sai lệch, nhầm lẫn về giá trị dinh dưỡng của sản phẩm thực phẩm và các thông tin thành phần. Giá trị dinh dưỡng trên nhãn sản phẩm thực phẩm phải dễ nhận biết, dễ hiểu và không tẩy xóa được.

Giá trị khoảng dung sai của các thành phần dinh dưỡng thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan. Trường hợp không có quy định cụ thể, tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm ghi nhãn hàng hóa tự xác định thông số kỹ thuật, dung sai và thông tin cảnh báo. Thông tin cảnh báo ghi trên nhãn bằng chữ, bằng hình ảnh hoặc bằng các ký hiệu theo thông lệ quốc tế và quy định liên quan.

Cũng theo quy định tại điều 8 của thông tư, chậm nhất đến 31/12/2025, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm để lưu thông tại Việt Nam phải thực hiện ghi thành phần dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm theo quy định. Từ 01/01/2026, tổ chức, cá nhân không được sản xuất, in ấn, nhập khẩu và sử dụng nhãn không đúng quy định.

Đọc tiếp: Tìm hiểu về Bảng Nutrition Facts FDA https://clv.vn/tim-hieu-ve-bang-nutrition-facts-fda/

Tin tức liên quan

0901981789