Thông tư 25/2019/TT-BYT Quy định truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý Bộ Y tế

Thông tư 25/2019/TT-BYT Quy định truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý Bộ Y tế.

Tên văn bản: Quy định về truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý Bộ Y tế

Loại văn bản: Thông tư

Lĩnh vực, ngành: Thể thao – Y tế

Cơ quan ban hành: Bộ Y tế

Số hiệu: 25/2019/TT-BYT

Ngày ban hành: 30/08/2019

Ngày hiệu lực: 16/10/2019


Tải tài liệu này vể

Tin tức liên quan

0901981789