Quy trình chứng nhận Halal năm 2024

Người Hồi giáo chỉ mua các sản phẩm có chứng nhận Halal. Chứng nhận Halal có thể áp dụng cho tất cả các loại sản phẩm không phải là Haram hoặc không chứa bất kì thành phần nào là Haram và đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn Halal. Nhằm hỗ trợ Doanh nghiệp (DN) có thể xuất khẩu vào tất cả các thị trường Hồi giáo, chúng tôi cung cấp các chương trình chứng nhận khác nhau đáp ứng yêu cầu của từng thị trường.

quy-trinh-chung-nhan-halal-nam-2019Người Hồi giáo chỉ mua các sản phẩm có chứng nhận Halal

Bao gồm 3 chương trình chứng nhận

1. Chương trình JAKIM:

 • Có thời hạn chứng nhận 1 năm.
 • Áp dung cho tất cả các loại sản phẩm: thực phẩm, mỹ phẩm, nguyên liệu, dịch vụ,… đều được chứng nhận.
 • Phạm vi xuất khẩu: có giá trị xuất khẩu sang tất cả các nước. Ngoại trừ: Indonesia và GCC.

2. Chương trình GCC:

 • Chỉ áp dụng cho đánh giá sản phẩm, thực phẩm.
 • Chương trình đánh giá và chứng chỉ này chỉ áp dụng hiệu lực cho thị trường GCC (bao gồm các nước: Dubai-UAE, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Barain, Yemen).
 • Sau khi đánh giá chứng nhận thành công, công ty được cấp 01 bản chứng chỉ hiệu lực 3 năm.

3. Chương trình MUI:

 • Có giá trị 1 năm.
 • Chỉ đánh giá cho sản phẩm là nguyên liệu, bán thành phẩm hoặc hương liệu.
 • Phạm vi xuất khẩu: Có giá trị xuất khẩu sang tất cả các nước. Ngoại trừ: Malaysia và GCC.

Doanh nghiệp có thể lựa chọn 1 hoặc nhiều chương trình chứng nhận cùng lúc để thuận lợi trong việc xuất khẩu hàng hóa.

quy-trinh-chung-nhan-halal-nam-2019Sản phẩm được chứng nhận Halal

Quy trình chứng nhận Halal

Giấy chứng nhận Halal là giấy chứng nhận xác nhận rằng sản phẩm không có các chất cấm theo yêu cầu Shari’ah Islamiah (luật Hồi giáo) và đáp ứng yêu cầu về vệ sinh thực phẩm trong quá trình sản xuất.

Quy trình chứng nhận Halal được thực hiện qua 5 bước cơ bản:

 1. Đăng ký chứng nhận Halal
 2. Tư vấn, báo giá và ký kết hợp đồng
 3. Tiến hành đánh giá hồ sơ (đánh giá giai đoạn 1)
 4. Tiếng hành đánh giá hiện trường cơ sở sản xuất (giai đoạn 2)
 5. Thẩm xét hồ sơ – Cấp chứng nhận Halal

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu đăng ký chứng nhận Halal

Doanh nghiệp cần điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu QF03.01 và QF03.01B và chọn chương trình chứng nhận Halal phù hợp với thị trường xuất khẩu

Lưu ý: Tổ chức đăng ký chứng nhận Halal, cần tìm hiểu rõ thị trường xuất khẩu của sản phẩm để tiến hành lựa chọn chương trình chứng nhận theo 3 chương trình chứng nhận:

 • Chương trình JAKIM
 • Chương trình GCC
 • Chương trình MUI

Bước 2: Báo giá và ký kết hợp đồng 

Dựa theo thông tin KH cung cấp, Chất Lượng Việt tiến hành xem xét đăng kí chứng nhận và thông báo tới tổ chức về chi phí chứng nhận. Hợp đồng chứng nhận được kí kết sau khi hai bên thống nhất các thỏa thuận chứng nhận.

Bước 3: Đánh giá hồ sơ (Đánh giá giai đoạn 1)

Đánh giá hồ sơ (tại nhà máy hoặc qua email) DN cung cấp các hồ sơ theo yêu cầu để đánh giá sơ bộ trước khi đánh giá giai đoạn 2.

Thủ tục hồ sơ giai đoạn 1 bao gồm:

 • Hồ sơ giới thiệu công ty (bao gồm cả sơ đồ tổ chức).
 • Đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập.
 • Các giấy phép hoạt động (nếu có).
 • Quy trình/Sơ đồ sản xuất các sản phẩm chứng nhận.
 • Các kết quả thí nghiệm sản phẩm chứng nhận.
 • Các chứng chỉ khác như ISO, HACCP, GMP, GAP (nếu có).
 • Các hồ sơ chứng minh thành phần, nguyên liệu, phụ gia không chứa bất kỳ thành phần nào là Haram.

Chất Lượng Việt sẽ đánh giá các hồ sơ và thông báo đến Tổ chức để bổ sung thông tin còn thiếu (nếu cần). Tổng thời gian cho việc đánh giá giai đoạn 1 là không quá 90 ngày kể từ sẵn sàng cho việc đánh giá giai đoạn 1 (đủ các điều kiện: hợp đồng đã được ký kết, đã gửi hồ sơ giai đoạn 1, đã tạm ứng 30% giá trị hợp đồng). Nếu quá thời hạn này, hồ sơ được xem là không hợp lệ.

Bước 4: Đánh giá hiện trường cơ sở sản xuất (Đánh giá giai đoạn 2)

Chương trình đánh giá theo yêu cầu của tiêu chuẩn Halal chuẩn quốc tế: MS 15000:2019, GSO 2055-1, MUI,…

Mục đích đánh giá giai đoạn là kiểm tra tính phù hợp của sản phẩm được chứng nhận với các quy định về Halal để cấp chứng chỉ.

quy-trinh-chung-nhan-halal-nam-2019Chứng chỉ Halal (Nguồn: Internet)

Bước 5: Thẩm xét hồ sơ – Cấp chứng chỉ Halal

Kết thúc quá trình đánh giá, Đoàn chuyên gia đánh giá lập báo cáo đánh giá gửi cho Tổ chức được đánh giá, gửi Chất Lượng Việt để xem xét và ra quyết định chứng nhận.

Trong trường hợp có những điểm không phù hợp, Tổ chức được đánh giá phải tiến hành biện pháp khắc phục, gửi báo cáo hành động khắc phục và bằng chứng kèm theo đến Chất Lượng Việt trong khoảng thời gian đã định là 30 ngày kể từ ngày đánh giá hiện trường.

Chất Lượng Việt có trách nhiệm xem xét hiệu quả của hành động khắc phục.

Chất Lượng Việt tiến hành trình báo cáo đánh giá và các bằng chứng kèm theo cho Hội đồng chứng nhận đánh giá và thẩm xét hồ sơ để đảm bảo rằng các hoạt động đánh giá đã diễn ra theo đúng yêu cầu, đúng thủ tục và các điểm không phù hợp đều đã được Tổ chức khắc phục một cách kịp thời, thích hợp trước khi cấp chứng nhận.

Lợi ích chứng nhận Halal

Được xuất khẩu hàng hoá vào các quốc gia Hồi giáo và các nước có người Hồi giáo; người tiêu dùng có thể mua các sản phẩm có logo Halal như là một bằng chứng về đức tin mà thượng đế cho phép dùng, với việc đảm bảo nó không chứa bất cứ thứ gì là Haram.

Tin tức liên quan

0901981789