Quy trình chứng nhận ISO 22000:2018 – Phiên bản mới nhất

Quy trình chứng nhận ISO 22000:2018? Cách đạt được chứng nhận ISO 22000:2018 được thực hiện như thế nào? Các điều kiện đạt được chứng nhận ISO 22000:2018 là gì? Thời gian thực hiện cũng như giá trị chứng nhận ISO 22000 là bao lâu? Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho doanh nghiệp toàn bộ các thông tin.

Tiêu chuẩn ISO 22000:2018 Phiên bản mới nhất là gì?

Tầm quan trọng của chứng nhận ISO 22000:2018?

Chứng nhận ISO 22000 là chứng chỉ có giá trị quốc tế, nó như một lời cam kết của doanh nghiệp trong việc kiểm soát các mối nguy hiểm và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với người tiêu dùng…

Giá trị của chứng nhận ISO 22000 có thể được thể hiện dưới các khía cạnh sau:

  • Chứng minh cho người tiêu dùng về an toàn thực phẩm.

Tiêu chuẩn ISO 22000 là tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên được triển khai nhằm chứng nhận hệ thống quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng.

Chứng nhận ISO 22000 như một bằng chứng về an toàn vệ sinh thực phẩm của doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến và cung ứng thực phẩm.

  • Nâng cao năng lực của Doanh nghiệp trong quản lý thực phẩm.

Doanh nghiệp sẽ bắt đầu quản lý chặt chẽ và hiệu quả hơn đối với các vấn đề: Quản lý nguyên vật liệu đầu vào; quản lý Kế hoạch sản xuất; quản lý kho; quản lý nhân sự sản xuất; quản lý thành phẩm; quản lý về điều kiện nhà xưởng; quản lý dụng cụ sản xuất….
Từ đó, doanh nghiệp sẽ dần cải thiện, nâng cao hiệu quả quản lý chung cho doanh nghiệp.

  • Yêu cầu bắt buộc khi tham gia đấu thầu; cung cấp thực phẩm trường học; khu công nghiệp…

Hiện nay, để chứng minh năng lực khi tham gia một số dự án đấu thầu. Doanh nghiệp cần có một số giấy tờ liên quan đến lĩnh vực mình hoạt động.

Ví dụ: Giấy cơ sở đủ điều kiện; Giấy phép con; Giấy chứng nhận chuỗi thực phẩm an toàn. Giấy chứng nhận ISO 22000 hoặc HACCP trong lĩnh vực thực phẩm. Các giấy chứng nhận này như một minh chứng về năng lực quản lý an toàn thực phẩm của doanh nghiệp.

  • Giấy chứng nhận ISO 22000 có thể thay thế Giấy phép đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Căn cứ theo Điều 12: Cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm – Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm có quy định. Các doanh nghiệp đã được cấp một trong các Giấy chứng nhận: Thực hành sản xuất tốt (GMP). Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP). Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000 sẽ không thuộc diện phải xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm”.

>>Doanh nghiệp tham khảo quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP Tại đây

quy-trinh-chung-nhan-iso-22000-2018

Các điều kiện đạt được chứng nhận ISO 22000:2018

Chứng nhận ISO 22000:2018 sẽ được cấp bởi 01 tổ chức chứng nhận. Tuy nhiên để đạt được chứng nhận này, doanh nghiệp phải đảm bảo 01 số điều kiện cơ bản sau:

1. Điều kiện nhà xưởng đáp ứng yêu cầu theo tiêu chuẩn ISO 22000

Đây là một trong những vấn đề quan trọng của Doanh nghiệp. Vì khi có nhà xưởng đạt yêu cầu thì việc kiểm soát các mối nguy trong thực phẩm mới thực hiện được.

Tuy nhiên nhiều doanh nghiệp cũng nghĩ rằng xây dựng nhà xưởng theo ISO 22000 là tốn kém. Điều này thực ra còn phụ thuộc rất nhiều vào quy mô, lĩnh vực của doanh nghiệp.

Ví dụ như đầu tư một nhà xưởng sản xuất nước ngọt sẽ khác đầu tư một nhà xưởng làm lĩnh vực vận chuyển, bảo quản và cung ứng nước ngọt.

2. Áp dụng và duy trì hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo ISO 22000

Việc đạt được chứng nhận ISO 22000:2018, doanh nghiệp cần phải tìm hiểu và xây dựng hệ thống của lý của mình theo các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 22000:2018. Nói một cách đơn giản, doanh nghiệp sẽ phải có những tài liệu, quy trình, hướng dẫn… đảm bảo theo các yêu cầu trong tiêu chuẩn ISO 22000:2018.

quy-trinh-chung-nhan-iso-22000-2018

Nếu doanh nghiệp không có đội ngũ trên, doanh nghiệp nên tìm các đơn vị tư vấn chuyên nghiệp. Các tổ chức tư vấn sẽ đồng hành cùng với doanh nghiệp trong việc đào tạo, xây dựng và áp dụng các quy trình, biểu mẫu.

Kết quả của bước này là doanh nghiệp có một hệ thống quản lý phù hợp theo tiêu chuẩn ISO.

3. Thực hiện đánh giá chứng nhận bởi Tổ chức chứng nhận

Sau khi doanh nghiệp đã có một hệ thống quản lý tốt. Doanh nghiệp có các bằng chứng chứng minh về sự phù hợp của mình.

Đồng thời, doanh nghiệp đã thực hiện tự đánh giá nội bộ doanh nghiệp mình. Các hành động khắc phục và cải tiến được thực hiện.
Doanh nghiệp sẽ trao đổi với Tổ chức chứng nhận về việc thực hiện cuộc đánh giá chứng nhận.

Đây là bước quan trọng để doanh nghiệp có thể đạt được chứng nhận ISO. Hay chính là Giấy chứng nhận ISO 22000:2018.

05 Bước quy trình chứng nhận ISO 22000:2018

Giấy chứng nhận ISO 22000 là một chứng chỉ do 01 Tổ chức chứng nhận cấp. Tổ chức chứng nhận hoạt động theo nguyên tắc chung của Tổ chức ISO thế giới. Đồng thời, Tổ chức chứng nhận cũng là đơn vị chịu sự giám sát và chỉ định của Bộ Khoa học Công nghệ.

Bước 1: Đăng ký chứng nhận và thỏa thuận với tổ chức chứng nhận

Để thực hiện được chứng nhận; Doanh nghiệp cần thỏa thuận với Tổ chức chứng nhận các vấn đề liên quan tới hoạt động chứng nhận.

Doanh nghiệp sẽ gửi bản Đăng ký chứng nhận cho Tổ chức chứng nhận. Đăng ký chứng nhận sẽ bao gồm các thông tin liên quan tới doanh nghiệp.

Ví dụ: Tên doanh nghiệp; Địa điểm đánh giá; Lĩnh vực sản xuất; Số lượng nhân sự…

Bước 2: Xem xét thông tin và lập kế hoạch đánh giá chứng nhận

Tổ chức chứng nhận tiếp nhận được thông tin và yêu cẩu của doanh nghiệp. Sau đó, Tổ chức chứng nhận xem xét thông tin và lập kế hoạch đánh giá gửi khách hàng. Kế hoạch đánh giá sẽ chủ yếu bao gồm các thông tin chứng nhận.

Ví dụ như: thời gian đánh giá; địa điểm đánh giá; thông tin các chuyên gia đánh giá; nội dung đánh giá…

quy-trinh-chung-nhan-iso-22000-2018

Bước 3: Đánh giá tài liệu và đánh giá chứng nhận tại hiện trường

Việc đánh giá chứng nhận thông thường trải qua 02 bước cơ bản:

    • Đánh giá, xem xét hệ thống tài liệu của doanh nghiệp.
    • Đánh giá thực tiễn tại nhà xưởng sản xuất, nơi doanh nghiệp kinh doanh…

Bước 4: Thẩm xét hồ sơ đánh giá và cấp giấy chứng nhận

Sau khi đã có kết quả đánh giá của chuyên gia đánh giá chứng nhận. Tổ chức chứng nhận sẽ thẩm xét hồ sơ và cấp giấy chứng nhận cho doanh nghiệp.

Giấy chứng nhận ISO có hiệu lực 03 năm và thời hạn giám sát tổi thiểu 12 tháng/lần.

Bước 5: Đánh giá giám sát và chứng nhận lại

Sau khi đạt được chứng nhận ISO 22000, doanh nghiệp phải tiếp tục duy trì hệ thống quản lý.

Tới thời hạn giám sát theo quy định, Tổ chức chứng nhận thực hiện đánh giá giám sát định kỳ. Kết quả đánh giá giám sát sẽ là bằng chứng để duy trì hiệu lực chứng nhận.

Các công việc đánh giá giám sát về cơ bản giống đánh giá chứng nhận lần đầu.

Số lần đánh giá giám sát thông thường là 2 lần (12 tháng/lần).

Gọi 0932.521.368 để được tư vấn miễn phí chi tiết về Quy trình chứng nhận ISO 22000:2018 – Phiên bản mới nhất !

Tham khảo:

Tiêu chuẩn an toàn thực phẩm – Chứng chỉ ISO 22000:2018

ISO 22000 Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

TCVN ISO 22000:2018 (ISO 22000:2018)

Tiêu chuẩn ISO 22000 là gì? Yêu cầu cơ bản

Viet Quality tư vấn chứng nhận ISO 22000 cho Công ty Tân Việt Pháp

Công ty Trân Châu được Chất Lượng Việt tư vấn chứng nhận ISO 22000:2018

Tin tức liên quan

0932521368