Tiêu chuẩn AseanGAP là gì?

AseanGAP ra đời nhằm tăng cường sự hài hòa các chương trình GAP của các nước thành viên trong khu vực Đông Nam Á, đề cao sản phẩm rau, quả an toàn cho người tiêu dùng, duy trì các nguồn tài nguyên thiên nhiên và thúc đẩy thương nông sản trong khu vực và với thị trường toàn cầu.

quy-trinh-thuc-hanh-nong-nghiep-tot-aseangapQuy trình thực hành nông nghiệp tốt AseanGAP

Thực hành nông nghiệp tốt AseanGAP

AseanGAP là một tiêu chuẩn về thực hành nông nghiệp tốt trong quá trình gieo trồng, thu hoạch và xử lý sau thu hoạch các sản phẩm rau quả tươi trong khu vực Đông Nam Á (Asean). Các  biện pháp thực hành tốt trong AseanGAP với mục tiêu ngăn ngừa và hạn chế rủi ro sảy ra từ các mối nguy hại. AseanGAP đề cập đến các mối nguy hại tới an toàn thực thực phẩm, ảnh hưởng tới môi trường, sức khỏe, an toàn lao động và phúc lợi xã hội đối với người lao động và chất lượng rau quả.

Mục đích của AseanGAP là tăng cường việc hài hòa các chương trình GAP trong khu vực Asean. Điều này sẽ tạo điều kiện thúc đẩy thương mại giữa các nước thành viên Asean và với thị trường toàn cầu, nhằm cải thiện cơ hội phát triển cho người nông dân và góp phần duy trì nguồn cung cấp thực phẩm an toàn và bảo tồn môi trường.

Quy mô của AseanGAP bao trùm lên các khâu trồng, thu hoạch và xử lý sau thu hoạch các loại rau các loại rau quả tươi tại trang trại và khâu xử lý sau thu hoạch tại các địa điểm đóng gói rau quả. Hạn chế nhất của AseanGAP là mới chỉ đưa ra các tiêu chuẩn cho các rau quả tươi, các loại sản phẩm có độ rủi ro cao về an toàn thực phẩm như rau giá và hoa quả tươi cắt miếng không thuộc phạm vi của AseanGAP. AseanGAP không phải là tiêu chuẩn để chứng nhận cho các sản phẩm hữu cơ hay sản phẩm biến đổi gen.

Xem thêm: Bộ tiêu chí LocalGAP là gì?

quy-trinh-thuc-hanh-nong-nghiep-tot-aseangap

Cấu trúc của AseanGAP

AseanGAP gồm 4 phần chính:

 • An toàn thực phẩm;
 • Quản lý môi trường;
 • Sức khỏe, an toàn lao động và phúc lợi cho người sản xuất;
 • Chất lượng sản phẩm.

Có thể sử dụng riêng biệt từng phần hoặc có thể kết hợp các phần với nhau. Điều này tạo điều kiện thực hiện AseanGAP theo từng mô-đun tùy thuộc vào mức độ ưu tiên của mỗi quốc gia.

Phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn AseanGAP

Bao gồm các sản phẩm rau quả tươi

Không áp dụng cho các sản phẩm hữu cơ và các sản phẩm có mức độ lây nhiễm cao như:

 • Rau mầm, rau giá.
 • Các sản phẩm trái cây sơ chế.
 • Sản phẩm biến đổi gen (GMOs).

quy-trinh-thuc-hanh-nong-nghiep-tot-aseangapCác loại sản phẩm có độ rủi ro cao về an toàn thực phẩm không thuộc phạm vi của AseanGAP

Tham khảo: Quy trình tư vấn chứng nhận tiêu chuẩn GlobalGAP

4 tiêu chí hàng đầu tiêu chuẩn GAP quan tâm

1. Tiêu chuẩn về kỹ thuật sản xuất

Mục đích là càng sử dụng ít thuốc BVTV càng tốt, nhằm làm giảm thiểu ảnh hưởng của dư lượng hóa chất lên con người và môi trường:

 • Quản lý phòng trừ dịch hại tổng hợp (IPM)
 • Quản lý mùa vụ tổng hợp (ICM)
 • Giảm thiểu dư lượng hóa chất trong sản phẩm (MRL).

2. Tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm

Các tiêu chuẩn này gồm các biện pháp để đảm bảo không có hóa chất, nhiễm khuẩn hoặc ô nhiễm vật lý khi thu hoạch:

 • Nguy cơ nhiễm sinh học: virus, vi khuẩn, nấm mốc.
 • Nguy cơ hóa học.
 • Nguy cơ về vật lý.

3. Môi trường làm việc

Mục đích là để ngăn chặn việc lạm dụng sức lao động của nông dân:

 • Các phương tiện chăm sóc sức khỏe, cấp cứu, nhà vệ sinh cho công nhân.
 • Đào tạo tập huấn cho công nhân
 • Phúc lợi xã hội

4. Truy nguyên nguồn gốc

GAP tập trung rất nhiều vào việc truy nguyên nguồn gốc. Nếu khi có sự cố xảy ra, các siêu thị phải thực sự có khả năng giải quyết vấn đề và thu hồi các sản phẩm bị lỗi.

Tiêu chuẩn này cho phép chúng ta xác định được những vấn đề từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ sản phẩm.

Tin tức liên quan

0901981789