Sổ tay quản lý EHS: Hướng dẫn chung Môi trường – Sức khỏe – An toàn

EHS là các tài liệu tham khảo kỹ thuật với các ví dụ chung và của các ngành công nghiệp đặc thù về Thực hành công nghiệp quốc tế tốt (GIIP). Và cũng là một công cụ cần thiết giúp các tổ chức, doanh nghiệp áp dụng xây dựng và duy trì một môi trường làm việc an toàn, bảo vệ sức khỏe của người lao động và tuân thủ các tiêu chuẩn ISO liên quan. Vậy cụ thể EHS  là gì? Có tầm quan trọng như thế nào? Hãy cùng Chất Lượng Việc tìm hiểu ngay trong bài viết dưới đây nhé!

EHS là gì?

Hệ thống EHS (viết tắt là Environmental, Health, Safety) là một phần quan trọng trong môi trường kinh doanh hiện đại. Nó bao gồm quy trình, chính sách và quy định được thiết kế để đảm bảo an toàn, bảo vệ môi trường và duy trì sức khỏe cho tất cả nhân viên và các bên liên quan. Mục tiêu chính của hệ thống EHS là giảm thiểu rủi ro, nguy cơ và tai nạn trong quá trình làm việc, đồng thời thúc đẩy tuân thủ các quy định pháp luật và tiêu chuẩn liên quan.

so-tay-quan-ly-ehs-la-gi

Xem thêm: SOP viết tắt của từ gì? Cách vận hành SOP hiệu quả

Liên quan giữa EHS và ISO

Một trong những yếu tố quan trọng của hệ thống EHS là tuân thủ các tiêu chuẩn ISO. ISO (Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế) là một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Thủy Sĩ, chuyên đề xuất và công nhận các tiêu chuẩn quốc tế trong nhiều linch vực khác nhau. Các tiêu chuẩn ISO liên quan đến EHS bao gồm ISO 14001 về quản lý môi trường và ISO 45001 về quản lý sức khỏe về an toàn nghề nghiệp.

Sổ tay quản lý EHS là gì?

Sổ tay quản lý EHS là một công cụ quan trọng để thực hiện và duy trì hệ thống EHS và tuân thủ các tiêu chuẩn ISO. Nó cung cấp cho tổ chức một hướng dẫn chi tiết về các quy trình, quy định và chính sách cần thiết để đạt được mục tiêu EHS và tuân thủ các yêu cầu ISO. Sổ tay quản lý EHS cũng giúp tăng cường nhận thức và sự tham gia của nhân viên trong việc thực hiện các biện pháp an toàn và bảo vệ môi trường.

Quy trình thiết lập hệ thống EHS

Quy trình thiết lập EHS bắt đầu bằng việc nắm bắt yêu cầu của tiêu chuẩn ISO và xác định các yếu tố quan trọng mà tổ chức cần phải đáp ứng. Điều này bao gồm việc xác định các chính sách EHS cần có, quy trình hoạt động, hướng dẫn an toàn và các biện pháp phòng ngừa nguy hiểm, cũng như các quy định liên quan đến bảo vệ môi trường. Sổ tay quản lý EHS cũng nên bao gồm các biểu mẫu và báo cáo liên quan để thu nhập thông tin và theo dõi hiệu quả của hệ thống EHS.

so-tay-quan-ly-ehs-la-gi

Thực hiện và duy trì sổ tay quản lý EHS đòi hỏi sự cam kết từ các cấp quản lý và sự tham gia tích cực của nhân viên. Tổ chức cần cung cấp đào tạo cho nhân viên về việc sử dụng sổ tay, nhằm đảm bảo họ hiểu rõ các quy trình, quy định và chính xác được đề ra trong sổ tay quản lý EHS. Ngoài ra, cần tổ chức các buổi đào tạo thường xuyên để cập nhật nhân viên với những thay đổi mới và cung cấp kiến thức về an toàn, bảo vệ môi trường và tuân thủ tiêu chuẩn ISO.

Để đảm bảo hiệu quả của sổ tay quản lý EHS, tổ chức nên theo dõi sự tuân thủ và đánh giá sự hiệu quả của hệ thống EHS. Việc thực hiện các kiểm tra an toàn, xem xét các báo cáo về tai nạn lao động, đánh giá tình hình môi trường và thực hiện các cuộc kiểm tra nội bộ là những biện pháp quan trọng để đảm bảo sự tuân thủ và liên tục cải thiện trong hệ thống EHS.

Đừng bỏ lỡ: Chứng chỉ xuất xưởng là gì? Quy trình chứng nhận C/O

Lợi ích từ sổ tay quản lý EHS

EHS mang lại rất nhiều lợi ích tiêu biểu cho doanh nghiệp:

  • Giúp cải thiện an toàn lao động và giảm thiểu rủi ro, từ đó bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người lao động.
  • Hệ thống EHS giúp tổ chức tuân thủ các quy định pháp luật và tiêu chuẩn ISO, đảm bảo việc kinh doanh được thực hiện theo các quy tắc và tiêu chuẩn quốc tế.
  • EHS tạo lòng tin và uy tín từ các bên liên quan, bao gồm khách hàng, đối tác và cơ quan quản lý.

Tin tức liên quan

0901981789