Tầm quan trọng của các chương trình tiên quyết trong HACCP

Các hoạt động như làm sạch và vệ sinh thường xuyên, và thậm chí rửa tay đúng cách để tránh ô nhiễm chéo, tất cả đều là một phần của chương trình an toàn thực phẩm lớn hơn. Các chương trình tiên quyết phải được thỏa mãn để thiết lập các kế hoạch an toàn thực phẩm phức tạp hơn như Điểm kiểm soát tới hạn phân tích mối nguy – Chứng nhận HACCP.

Thiết lập các chương trình tiên quyết chính xác xây dựng nền tảng vững chắc cho các kế hoạch an toàn thực phẩm khác và thể hiện cam kết vững chắc trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Các hoạt động này có thể giảm thiểu đáng kể áp lực đối với việc thực hiện các kế hoạch an toàn thực phẩm vì các mối nguy hiểm đã được giải quyết trong các giai đoạn đầu của quy trình sản xuất.

Bạn không biết những chương trình tiên quyết nào áp dụng cho doanh nghiệp thực phẩm của bạn? Chúng tôi thực hiện bài viết này chỉ dành cho bạn. Đọc tiếp để tìm hiểu thêm về PRP và tầm quan trọng của chúng đối với ngành công nghiệp thực phẩm.

Điều kiện tiên quyết trong vệ sinh thực phẩm là gì?

Vệ sinh thực phẩm chỉ có thể đạt được trong kinh doanh thực phẩm với các công cụ và kiến thức phù hợp về nguyên nhân gây ra các bệnh truyền qua thực phẩm có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và cách kiểm soát chúng. Trách nhiệm của người quản lý an toàn thực phẩm và giám sát sản xuất là cung cấp các điều kiện và điều kiện tiên quyết cần thiết để tạo ra một môi trường làm việc và dịch vụ hợp vệ sinh.

Chương trình tiên quyết là gì?

Chương trình tiên quyết (PRP – Pre Requisite Program) về an toàn thực phẩm là một hệ thống cung cấp các điều kiện cơ bản để hoạt động trong môi trường an toàn để sản xuất thực phẩm lành mạnh. Các chương trình này có thể được coi là nền tảng của mọi kế hoạch an toàn thực phẩm thành công.

Các chương trình tiên quyết bao gồm các thực hành xử lý thực phẩm cơ bản và quy trình sản xuất nhằm thúc đẩy an toàn và điều kiện vệ sinh tốt. Những điều kiện này giải quyết các vấn đề an toàn thực phẩm cơ bản mà không cần hồ sơ giám sát phức tạp.

Lợi thế khi thực hiện chương trình tiên quyết

  • Giảm các mối nguy các chất gây ô nhiễm vật lý, hoá học và sinh học tiếp cận sản phẩm bằng các biện pháp kiểm soát.
  • Tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý và thực hiện các chương trình an toàn và chất lượng.
  • Các chương trình tiên quyết phải rõ ràng và xúc tích, Chúng có thể được viết dưới dạng quy trình vận hành tiêu chuẩn, được viết theo định dạng dễ hiểu cho tất cả các nhân viên chịu trách nhiệm thực hiện cũng như có sẵn để dế dàng truy cập để xem xét bởi tất cả các nhân viên liên quan.
  • Điều quan trọng đối với bất kỳ ai chịu trách nhiệm thiết kế, thực hiện, đánh giá và giám sát chương trình tiên quyết là phải được đào tạo đầy đủ chi các hoạt động này.

Xem thêm: OPRP là gì? Tìm hiểu điểm khác biệt giữa PRP, CCP và OPRP

Ai cần các chương trình tiên quyết

Các chương trình tiên quyết là bắt buộc đối với bất kỳ loại hình kinh doanh thực phẩm nào, cho dù đối với các nhà sản xuất thực phẩm hay cửa hàng thực phẩm bán lẻ. Các quá trình sản xuất, phân phối, dịch vụ thực phẩm lành mạnh và thậm chí bán lẻ thực phẩm, bạn sẽ cần phải áp dụng PRP trong hoạt động thực phẩm của mình. Các chương trình này bao gồm các hoạt động cơ bản giúp giảm thiểu ô nhiễm sản phẩm trong các hoạt động dịch vụ thực phẩm và nhà máy chế biến thực phẩm.

Một ví dụ điển hình về PRP áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp thực phẩm là Thực hành sản xuất tốt. PRP này bao gồm các hoạt động thực phẩm như vệ sinh cá nhân đúng cách, quy trình vệ sinh và vệ sinh thường xuyên, bố trí cơ sở thực phẩm và hành vi thích hợp trong giờ làm việc.

Việc áp dụng các phương pháp trong PRP là điều cần thiết để tạo ra một môi trường làm việc an toàn. Những điều kiện vệ sinh này dành cho cả nhân viên thực phẩm và các sản phẩm thực phẩm an toàn mà họ đang xử lý. Mất kiểm soát đối với các bước tiếp theo của PRP có thể dẫn đến các vấn đề an toàn như ô nhiễm sản phẩm có hiệu ứng gợn sóng.

Ví dụ về các chương trình tiên quyết cho HACCP

Một kế hoạch an toàn thực phẩm dựa trên các yêu cầu HACCP tiên quyết để trở nên hiệu quả. PRP của một doanh nghiệp thực phẩm giải quyết các vấn đề an toàn thực phẩm và làm cho chúng dễ quản lý hơn đối với các Điểm kiểm soát tới hạn.

Dưới đây là một số chương trình tiên quyết phổ biến nhất được sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm:

  • Thực hành sản xuất tốt.
  • Thực hành vệ sinh tốt.
  • Kế hoạch truy xuất nguồn gốc và thu hồi.

Các chương trình cũng có thể liên quan đến việc kiểm soát an toàn thực phẩm trong việc tiếp nhận nguyên liệu đến, hệ thống nước, kiểm tra trong phòng thí nghiệm và các lĩnh vực khác góp phần vào sự an toàn của thành phẩm của bạn. Mặc dù các chương trình này không yêu cầu các giới hạn tới hạn, nhưng chúng rất cần thiết trong việc giữ các điều kiện môi trường an toàn cho việc sản xuất thực phẩm để tiêu thụ.

Các nhà điều hành kinh doanh thực phẩm có trách nhiệm phải làm quen với tất cả các tài liệu quy trình vận hành tiêu chuẩn liên quan đến nhiệm vụ của họ để áp dụng hiệu quả. Điều này là để giúp họ thực hiện tất cả các PRP một cách chính xác mọi lúc.

Tin tức liên quan

0901981789