TCVN 11896:2017 về Vật liệu dán tường dạng cuộn – Giấy dán tường hoàn thiện, vật liệu dán tường vinyl và vật liệu dán tường bằng chất dẻo

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 11896:2017

EN 233:2016

VẬT LIỆU DÁN TƯỜNG DẠNG CUỘN – GIẤY DÁN TƯỜNG HOÀN THIỆN, VẬT LIỆU DÁN TƯỜNG VINYL VÀ VẬT LIỆU DÁN TƯỜNG BẰNG CHẤT DẺO – YÊU CẦU KỸ THUẬT

Wallcoverings in roll form Specification for finished wallpapers, wall vinyls and plastics wallcoverings

Lời nói đầu

TCVN 11896:2017 hoàn toàn tương đương với EN 233:2016, Wallcoverings in roll form Specification for finished wallpapers, wall vinyls and plastics wallcoverings.

TCVN 11896:2017 do Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 VẬT LIỆU DÁN TƯỜNG DẠNG CUỘN – GIẤY DÁN TƯỜNG HOÀN THIỆN, VẬT LIU DÁN TƯỜNG VINYL VÀ VT LIỆU DÁN TƯỜNG BẰNG CHT DẺO – YÊU CU KỸ THUẬT

Wallcoverings in roll form Specification for finished wallpapers, wall vinyls and plastics wallcoverings

1  Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật đối với các loại vật liệu dán tường hoàn thiện bao gồm: giấy dán tường, vật liệu dán tường vinyl, vật liệu dán tường bằng chất dẻo; quy định về ghi nhãn và hệ thống ký hiệu quy ước.

Yêu cầu ghi nhãn của tiêu chuẩn này là cơ sở để cung cấp các thông tin cho khách hàng trong việc lựa chọn các sản phẩm tối ưu.

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại vật liệu dán tường hoàn thiện bao gồm: giấy dán tường hoàn thiện, vật liệu dán tường vinyl và vật liệu dán tường bằng chất dẻo dạng cuộn dùng để dán lên tường hoặc trần bằng keo; không áp dụng đối với vật liệu dùng làm nền để trang trí tiếp.

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho vật liệu cứng, vật liệu không được dán hoặc không dán được bằng keo, các loại vật liệu dán tường dùng làm nền để trang trí tiếp, các loại vật liệu dán tường dạng dệt và các loại vật liệu dán tường không dùng để trang trí như lớp lót tường hoặc các loại vật liệu dán tường có tính chất đặc biệt, ví dụ như cách nhiệt hoặc cách âm.

2  Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn có ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 3649 (EN ISO 186), Giấy và cáctông – Lấy mẫu để xác định chất lượng trung bình.

TCVN 7835-B02 (EN ISO 105-B02), Vật liệu dệt – Phương pháp xác định độ bền màu – Phần B02: Độ bền màu với ánh sáng nhân tạo: Phép thử bằng đèn xenon.

TCVN 11895, Vật liệu dán tường dạng cuộn – Thuật ngữ và ký hiệu.

TCVN 11898, Vật liệu dán tường dạng cuộn – Xác định mức thôi nhiễm của các kim loại nặng và một số nguyên tố khác, hàm lượng monome vinyl clorua và formaldehyt phát tán.

TCVN 11897, Vật liệu dán tường dạng cuộn – Xác định kích thước, độ thẳng, khả năng lau sạch và khả năng rửa.


Tải tài liệu này vể

Tin tức liên quan

0901981789