TCVN 5603:2008 về Quy phạm thực hành về những nguyên tắc chung đối với vệ sinh thực phẩm

TCVN 5603:2008 (CAC/RCP 1-1969, REV.4-2003) Tiêu chuẩn quốc gia về Quy phạm thực hành về những nguyên tắc chung đối với vệ sinh thực phẩm

Tên văn bản: Tiêu chuẩn quốc gia về Quy phạm thực hành về những nguyên tắc chung đối với vệ sinh thực phẩm

Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam

Lĩnh vực, ngành: Công nghệ – Thực phẩm

Cơ quan ban hành: ***

Số hiệu: TCVN5603:2008

Ngày ban hành: năm 2008

Tình trạng: Hết hiệu lực


Tải tài liệu này vể

Tin tức liên quan

0901981789