TCVN 6238-5:1997 An toàn đồ chơi trẻ em – Bộ đồ chơi hóa học ngoài bộ đồ chơi thử nghiệm

TCVN 6238-5:1997 (EN 71-5 : 1993) An toàn đồ chơi trẻ em – Bộ đồ chơi hóa học ngoài bộ đồ chơi thử nghiệm

Tên văn bản: An toàn đồ chơi trẻ em – Bộ đồ chơi hóa học ngoài bộ đồ chơi thử nghiệm

Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam

Lĩnh vực, ngành: Công nghiệp

Cơ quan ban hành: ***

Số hiệu: TCVN 6238-5:1997

Ngày ban hành: Năm 1997

Ngày hiệu lực: ***


Tải tài liệu này vể

Tin tức liên quan

0901981789