Thông tư 07/2019/TT-BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thức ăn thủy sản

Thông tư 07/2019/TT-BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thức ăn thủy sản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tên văn bản: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thức ăn thủy sản

Loại văn bản: Thông tư

Lĩnh vực, ngành: Tài nguyên – Môi trường

Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Số hiệu: 07/2019/TT-BNNPTNT

Ngày ban hành: 07/08/2019

Ngày hiệu lực: ***


Tải tài liệu này vể

Tin tức liên quan

0901981789