Thông tư 10/2017/TT-BXD về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm,…

Thông tư 10/2017/TT-BXD về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Tên văn bản: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy.

Loại văn bản: Thông tư

Lĩnh vực, ngành: Xây dựng – Đô thị

Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng

Số hiệu: 10/2017/TT-BXD

Ngày ban hành: 29/09/2017

Ngày hiệu lực: 01/01/2018


Tải tài liệu này vể

Tin tức liên quan

0901981789