Thông tư 28/2012/TT-BKHCN về Quy định công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

Thông tư 28/2012/TT-BKHCN về Quy định công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Tên văn bản: Quy định công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

Loại văn bản: Thông tư

Lĩnh vực, ngành: Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ

Số hiệu: 28/2012/TT-BKHCN

Ngày ban hành: 12/12/2012

Ngày hiệu lực: 27/01/2013


Tải tài liệu này vể

Tin tức liên quan

0901981789