Thông tư 36/2015/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh

Thông tư 36/2015/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh do Bộ Trưởng Bộ Công thương ban hành.

Tên văn bản: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh

Loại văn bản: Thông tư

Lĩnh vực, ngành: Doanh nghiệp, Thương mại

Cơ quan ban hành: Bộ Công thương

Số hiệu: 36/2015/TT-BCT

Ngày ban hành: 28/10/2015

Ngày hiệu lực: 01/01/2018

 


Tải tài liệu này vể

Tin tức liên quan

0901981789