Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT quy định về thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT quy định về thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tên văn bản: Quy định về thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Loại văn bản: Thông tư

Lĩnh vực, ngành: Thể thao – Y tế

Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Số hiệu: 38/2018/TT-BNNPTNT

Ngày ban hành: 25/12/2018

Ngày hiệu lực: 07/02/2019


Tải tài liệu này vể

Tin tức liên quan

0901981789