Thủ tục xin giấy phép lưu hành tự do CFS

Giấy phép lưu hành tự do CFS (Certificate of Free Sale) là giấy chứng nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp cho thương nhân xuất khẩu sản phẩm, hàng hóa ghi trong CFS để chứng nhận rằng sản phẩm, hàng hóa đó được sản xuất và được phép lưu hành tự do tại nước xuất khẩu. Vậy, thủ tục xin giấy phép lưu hành tự do CFS được thực hiện như thế nào?

Đảm bảo 02 điều kiện để được cấp CFS

Sản phẩm/hàng hoá sản xuất trong nước để xuất khẩu, được cấp CFS khi thoả mãn các điều kiện sau:

 1. Có yêu cầu của thương nhân xuất khẩu.
 2. Có tiêu chuẩn công bố áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Xem thêm: Chứng nhận lưu hành tự do CFS là gì?

Thủ tục xin giấy phép lưu hành tự do CFS

Bước 1: Đăng ký hồ sơ thương nhân với cơ quan cấp CFS trong trường hợp đề nghị cấp CFS lần đầu tiên.

Bước 2: Lập hồ sơ đề nghị cấp CFS.

Bước 3: Nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật. CFS phải được cấp trong thời hạn 10 – 15 ngày làm việc, kể từ thời điểm người đề nghị cấp CFS nộp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

Bước 4: Cấp giấy giấy phép lưu hành tự do CFS.

thu-tuc-xin-giay-phep-luu-hanh-tu-do-cfsGiấy phép lưu hành tự do CFS

Thủ tục đăng ký hồ sơ thương nhân khi đề nghị cấp CFS lần đầu

Trường hợp xin cấp CFS lần đầu thì người đề nghị cấp CFS phải đăng ký hồ sơ thương nhân, bao gồm các tài liệu sau:

 • Đăng ký mẫu chữ ký của người được ủy quyền ký đơn đề nghị cấp CFS và con dấu của thương nhân;
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Bản sao chứng thực);
 • Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế (Bản sao chứng thực);
 • Danh mục các cơ sở sản xuất (nếu có).

Lưu ý:

 • Mọi thay đổi trong hồ sơ thương nhân phải được thông báo cho cơ quan cấp CFS nơi đã đăng ký trước khi đề nghị cấp CFS. Trong trường hợp không có thay đổi, hồ sơ thương nhân vẫn phải được cập nhật hai (02) năm một lần.
 • Trong trường hợp có yêu cầu cấp CFS tại nơi cấp khác với nơi đã đăng ký hồ sơ thương nhân trước đây, người đề nghị cấp CFS gửi văn bản cho cơ quan nơi sẽ xin cấp CFS và phải đăng ký hồ sơ thương nhân tại cơ quan cấp CFS mới.

Tham khảo: Những cơ quan nào có thẩm quyền cấp chứng nhận CFS?

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lưu hành tự do CFS

 1. Đơn đề nghị cấp CFS được kê khai hoàn chỉnh và hợp lệ.
 2. Giấy đăng ký kinh doanh.
 3. Bản sao có chứng thực của bản tiêu chuẩn công bố áp dụng đối với sản phẩm, hàng hóa kèm theo cách thể hiện (trên nhãn hàng hóa hoặc trên bao bì hàng hóa hoặc tài liệu kèm theo sản phẩm, hàng hóa).
 4. Các giấy tờ khác tùy thuộc vào yêu cầu đặc thù của cơ quan cấp CFS.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời gian giải quyết: 10 – 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Hiệu lực giấy phép lưu hành tự do CFS: CFS có hiệu lực trong vòng 02 năm kể từ ngày cấp.

Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo Chất lượng Việt cung cấp dịch vụ xin Giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS cho mọi sản phẩm, hàng hóa có nhu cầu xuất khẩu, nhập khẩu. Để biết thêm chi tiết, Quý khách hàng vui lòng liên hệ 0901.981.789 tư vấn miễn phí.

Tin tức liên quan

0901981789